Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2015/2016
od 1 lutego 2016 roku do 15 lutego 2016 roku
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016
Konferencja „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka”
XVI BFNiS, wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
Francuska nagroda dla Chóru ATH

Skuteczne kampanie w mediach społecznościowych

Jak optymalizować  reklamę na Facebooku,  kreować efektywny przekaz i przeprowadzać kampanie skutecznie trafiające do klienta dowiedzą się już w czwartek 18 lutego uczestnicy szkolenia, na które zapraszają Inkubatory AIP wraz z Akademickim Centrum Informatyki. 

Czytaj więcej...

Wystawa słuchaczy UTW

We wtorek 9 lutego w Galerii Akademickiej ATH odbył się wernisaż prac słuchaczy UTW. W części promocyjnej Galerii prezentowane są pejzaże, martwe natury, portrety, kolaże, a także kopie znanych dzieł. Otwarcia wystawy dokonał prorektor ATH prof. Henryk Klama, a zgromadzonych gości przywitał Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pełnomocnik Rektora ATH - mgr Józef Cegielski.

Czytaj więcej...

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku

Katedra Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. w hotelu Alpin w Szczyrku. Konferencja organizowana jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. 

Czytaj więcej...

Nanocząstki, nanowarstwy i nanomateriały- badania, którymi zajmuje się WIMBiŚ

W dniu 3 lutego nauczyciele akademiccy z Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska przeprowadzili serię wykładów skierowaną do uczniów szkół średnich, w trakcie których opowiadali o nanomateriałach, technikach ich wytwarzania, właściwościach oraz zastosowaniach. Zaproszona młodzież reprezentowała szkoły z Bielska-Białej: IV LO im. KEN, LO im. M. Reja, Zespół Szkół Ogrodniczych oraz ZSME w Żywcu. 

Czytaj więcej...

Ile zarabiają mieszkańcy Śląska?

Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej jest partnerem badania przeprowadzanego w styczniu i lutym przez Regionalne Portale Pracy. Na podstawie sondażu dotyczącego wysokości zarobków w regionie powstanie wyczerpujący raport w formie e-booka, uzupełniony o komentarze i opinie ekspertów. Ankietę może wypełnić każdy aktywny zawodowo mieszkaniec województwa.

Czytaj więcej...

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynieria Produkcji 2016

4 lutego br. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Ryszard Barcik otworzył XVIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Inżynieria Produkcji 2016. Konferencja jest tradycyjnym miejscem spotkań pracowników naukowych uczelni czeskich, słowackich i polskich. Potrwa do 5 lutego. Wygłoszone referaty obejmują zagadnienia inżynierii produkcji, współpracy gospodarczej kooperacyjnej między trzema krajami. W konferencji biorą udział pracownicy naukowi z kilkunastu krajowych i zagranicznych uczelni.

Czytaj więcej...

Sukces w konkursie NCN

Projekt pt. Warstwowe podłoża wspomagające rekonstrukcję chrząstek nosa wytwarzane metodą druku przestrzennego i elektroprzędzenia dr inż. Izabelli Rajzer z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, jako jeden ze 157, znalazł się na liście rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 czerwca 2015 roku. Łącznie w trzech konkursach – SONATA BIS 5, MAESTRO 7, HARMONIA 7 – do NCN nadesłano aż 760 aplikacji, jednak finansowanie otrzyma ok. 20% z nich.

Czytaj więcej...
03 luty 2016
Zaproszenie na mecz Młodej Ligi Drużyny ATH BB

W piątek 5 lutego 2016 roku o godzinie 19:00 Drużyna BBTS ATH BB rozegra pierwszy mecz fazy play-off z CZARNYMI RADOM o Mistrzostwo Młodej Plus Ligi. Spotkanie odbędzie się w hali sportowej pod Dębowcem, ul Karbowa 26.
Zapraszamy wszystkich Studentów i Pracowników aby przyszli i dopingiem wsparli Siatkarzy-Studentów ATH.

Czytaj dalej >
28 styczeń 2016
XXI Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2015 dla pracowników naukowych

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Konkurs ma na celu promocję zarówno wartościowych wyników badań dających się zastosować w przemyśle, które prowadzone są przez pracowników akademickich i pozaakademickich, jak również wybitnych prac doktorskich i habilitacyjnych obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

Czytaj dalej >
07 styczeń 2016
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentki inżynierii środowiska

Za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 studenka inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska p. Zuzanna Chłąd otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Chłąd obecnie jest studentką drugiego semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

Czytaj dalej >
18 grudzień 2015
Ministerialne stypendium dla studentki filologii polskiej ATH

Informujemy, że pani lic. Paulina Żmijowska, studentka II roku filologii polskiej (studia magisterskie, specjalność medialna), została stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Pani Żmijowska studiowała wcześniej równolegle dwa kierunki na studiach pierwszego stopnia: filologię polską oraz stosunki międzynarodowe. 

Czytaj dalej >
16 grudzień 2015
Powołanie dla prof. Józefa Matuszka

W dniu 9 grudnia 2015 roku prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, dr h.c. otrzymał z rąk Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Antoniego Rogalskiego powołanie w skład Komitetu Inżynierii Produkcji PAN na czteroletnią kadencję do dnia 8 grudnia 2019 roku.

Czytaj dalej >