Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Nowe kierunki naukowej współpracy pracowników Katedry Informatyki i Automatyki ATH mają na celu realizację projektów i pozyskiwanie środków na badania naukowe nie tylko dzięki kooperacji na poziomie krajowym czy europejskim, ale także poprzez poszukiwanie możliwości w odleglejszych krajach: Azji i Ameryki Północnej. Od 4 do 11 marca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym Yellowstone, położonym w ośrodku narciarskim Big Sky (Montana, USA), odbyła się 38 coroczna tygodniowa Konferencja 2017 IEEE Aerospace Conference.

Jest to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji dla ekspertów, naukowców, wojskowych i kierowników przemysłu aerokosmicznego. Współorganizatorami konferencji są: Amerykański Instytut Aeronautyki i Astronautyki (AIAA) oraz Towarzystwo PHM Society. Materiały konferencyjne posiadają jeden z najwyższych h-indeksów według Scopus (h = 31) wśród międzynarodowych konferencji.
Konferencja została zorganizowana w celu promowania interdyscyplinarnego rozumienia systemów, nauk i technologii aerokosmicznych oraz ich zastosowań w rządowych i komercyjnych przedsięwzięciach. Na konferencję zgłoszono 782 referaty, z których przyjęto tylko 446. Pracowało na niej 14 sekcji.
Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentował prof. dr hab. inż. Volodymyr Ulanskyi z Katedry Informatyki i Automatyki (KIiA), który na 13. sekcji wygłosił referat pt. "Generalized Cost Functions of Avionics Breakdown Maintenance Strategy", a wcześniej zaprezentował naszą Uczelnię i katedrę.

Współautorzy ww. referatu, sponsorowanego z zewnątrz, to Ahmed Raza (DOPA – sektor obsługi, ZEA) oraz dr inż. Krzysztof Augustynek i dr inż. Kornel Warwas z KIiA ATH. Sekcji przewodniczyli: Stephen Shinn (NASA – Goddard Space Flight Center, zastępca dyrektora) i Robert Bitten (Aerospace Corporation, inżynier główny). Na 6 posiedzeniach sekcji, wystąpiło 37 prelegentów. Spośród nich 33 były reprezentowane przez NASA i inne wiodące ośrodki badawcze oraz uniwersytety w USA, 2 – z Francji (SNECMA, ONERA – The French Aerospace Lab), 1 – z Chin (Technology and Engineering Center for Space Utilization) i tylko 1 – z Europy Środkowo-Wschodniej, z Polski reprezentowanej właśnie przez naszą Uczelnię. Przedstawiony przez naszego przedstawiciela referat został wysoko oceniony przez audytorium oraz kierownictwo sekcji (po wystąpieniu zadawano wiele pytań i toczyła się ożywiona dyskusja).

Oprócz uczestnictwa w wyżej wymienionej konferencji oraz innych – krajowych i europejskich rangi międzynarodowej – Katedra obrała kierunek uczestnictwa w spotkaniach naukowych odbywających się w państwach azjatyckich. Podstawowym celem jest włączenie się we wspólne projekty i pozyskanie środków na badania naukowe z tego coraz potężniejszego finansowo regionu, na możliwość czego zwrócił szczególną uwagę Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin – podczas niedawnego spotkania z Senatem ATH.
I tak: w zeszłym semestrze we wspólnych badaniach naukowych uczestniczył dr Łukasz Więcław podczas kilkutygodniowego wyjazdu na Tokijski Uniwersytet Metropolitarny, przy tym wszystkie koszty pokryła strona japońska.
Wymiernym przykładem jest także uczestnictwo Katedry Informatyki i Automatyki w 16. corocznej konferencji ICCAS 2016 (The 16th International Conference on Control, Automation and Systems) która odbyła się w dniach 16-19 października 2016 r. w centrum konferencyjnym HICO, położonym w mieście Gyeongju (Korea Południowa).

Z racji szerokiego spektrum poruszanych na konferencji zagadnień z naszej katedry przedstawiono 12 artykułów, które posiadają już przypisany identyfikator DOI, są indeksowane w IEEE Xplorer i Scopus oraz oczekują na wprowadzenie do bazy Web of Science.
ICCAS jest jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencji w dziedzinach sterowania, automatyki, robotyki oraz analizy systemowej dla naukowców, wykładowców, inżynierów i studentów. Założycielem konferencji jest Koreański Instytut Sterowania, Robotyki i Systemów. Materiały konferencyjne posiadają jeden z najwyższych h-indeksów według Scopus (h = 18) wśród międzynarodowych konferencji.
Konferencja została zorganizowana w celu promowania współczesnych technologii dotyczących sterowania, automatyki, robotyki oraz systemów. Na konferencję zgłoszono 420 referaty z 27 państw, z których przyjęto 388 z 22 państw. Pracowało na niej 46 sekcji wykładowych oraz 2 sekcje plakatowe. Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowali prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk i dr inż. Tomasz Gancarczyk z KIiA.

Miłym akcentem było powierzenie naszym uczestnikom pełnienie funkcji przewodniczących na sekcjach wykładowych: prof. dr hab. Vasyl Martsenyuk – na sekcji MA02 „Identification and Estimation”, dr inż. Tomasz Gancarczyk – na sekcji TA03 „Bio-Analysis and Control”.

Spośród prezentowanych na konferencji referatów z Korei Południowej było 113, Japonii – 41, Chin – 19, Tajlandii – 17, USA – 6, Wielkiej Brytanii – 5. Przedstawione przez naszych przedstawicieli referaty, które były jedynymi z Polski, po odpowiedziach na zadane pytania i dyskusji, zostały wysoko ocenione przez audytorium oraz przewodniczących konferencji.

Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński

 
25 kwiecień 2017
Wystąpienia konferencyjne studenta kierunku budownictwo

Podczas IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 r. student Bartłomiej Bednarz z kierunku budownictwo wygłosił pod kierunkiem naukowym dra inż. Henryka Żelaznego referat pt. Badania wytrzymałościowe jesionu stosowanego do wykończeń pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne. W obradach uczestniczyło ponad 600 naukowców z wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj dalej >
24 kwiecień 2017
Uroczystości 25. rocznicy święceń biskupich ks. bp. Tadeusza Rakoczego

26 kwietnia przypada 25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej i jej wieloletniego przyjaciela. Z tej okazji JE Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu. Msza śwęta dziękczynna odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13. Mszę świętą uświetni występ Chóru ATH. 

Czytaj dalej >
13 kwiecień 2017
Wykład o bankowości spółdzielczej

Szanowni Państwo, 20 kwietnia w sali L227 odbędzie się kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tym razem wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości” poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Myrczek. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i pracowników.

Czytaj dalej >
12 kwiecień 2017
Katedra Anglistyki zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem

Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelekcja w języku angielskim pt. "From das Gestell to Gelassenheit: Our Relationship to the Technological Self" odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali L 318.

Czytaj dalej >
07 kwiecień 2017
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na wykłady

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na dwa wykłady. 11 kwietnia 2017 /wtorek/ o godz. 10:00-11:30 w sali L136 prof. Marek Trombski (wieloletni rektor ATH) wygłosi wykład pt. "Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego". 

Czytaj dalej >