Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
 • 1998 r. - Sejmik Samorządowy Województw Śląskiego udziela poparcia dla idei usamodzielnienia się bielskiej Filii.
 • 2000 r. - Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L.
 • 31 maja 2000 r. - Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 19 lipca 2001 r. - Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Październik 2001 r. - Inauguracja I roku akademickiego ATH. Wykład wygłasza prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich.
 • 2001 r. - Reorganizacja struktur uczelni: Wydział Organizacji i Zarządzania został przemianowany na Wydział Zarządzania i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, bez zmian pozostaje nazwa Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Powstaje Wydział Humanistyczno-Społeczny.
 • 2001 r. - Odznaczenie prof. Andrzeja Włochowicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Październik 2001 r. - Minister Edukacji Narodowej i Sportu powierza prof. Markowi Trombskiemu funkcję rektora ATH na okres jednego roku.
 • 23 listopada 2001 r. - Wizyta szefowej Kancelarii Prezydenta RP Joanny Szymanek-Deresz, która otwiera pracownię komputerową podarowaną uczelni przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • 6 lutego 2002 r. - Wizyta prezydenta Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy prof. P. Tałańczuka i nadanie praw członkowskich tej organizacji prof. Trombskiemu i prof. Wojnarowskiemu
 • 12 lutego 2002 r. - Wizyta wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego.
 • 17 maja 2002 r. - Pierwsze wybory władz Akademii. Rektorem ATH zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki prof. Matuszek, a prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Mieczysław Machnio.
 • Maj 2002 r. - Ukazuje się pierwszy numeru uczelnianego pisma „Akademia”.
 • 2002 r. - Powstaje Chór ATH, kierowany przez dr. Jana Borowskiego.
 • 29 maja 2003 r. - Wizyta ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego.
 • 4 listopada 2003 r. - Spotkanie społeczności akademickiej z posłem Józefem Oleksym, byłym premierem Polski.
 • 15-18 stycznia 2004 r. - Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Bielsku-Białej.
 • 2004 r. - Willa Sixta przy ul. Mickiewicza zostaje przekazana ATH na Rektorat.
 • 2004 r. - Uruchomienie na terenie Akademii bezprzewodowej sieci internetowej.
 • 29 kwietnia 2004 r. - Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy dr V. Proskuryakova.
 • Kwiecień 2004 r. - Wydział Humanistyczno-Społeczny przenosi się z budynku w Kuratorium Oświaty przy ul. Piastowskiej do kampusu akademickiego na Błoniach.
 • 7 maja 2005 r. - Władze uczelni, wykładowcy, pracownicy, studenci i mieszkańcy Bielska-Białej przeszli ulicami miasta w białym marszu, czcząc pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II.
 • 21 czerwca 2005 r. - Otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii CISCO Systemy.
 • 2005 r. - Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem ponownie zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki wybrano prof. Emila Tokarza, prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Ewę Benko.
 • 23 września 2005 r. - Powstaje nowy Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkiem pielęgniarstwo.
 • 2005 r. - Przekształcenie Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska na Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku.
 • 15-17 października 2005 r. - Po raz drugi w ATH zbiera się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
 • 2005 r. - Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jana Krysińskiego, rektorowi Politechniki Łódzkiej.
 • 2006 r. - Doktoraty honoris causa ATH dla prof. Alberta Weckenmanna oraz prof. Józefa Mayera, rektorowi Politechniki Łódzkiej w latach 1996-2002.
 • 2006 r. - Powstanie Uczelnianego Centrum Studiów Europejskich „Instytut Południowy” do nawiązywanie kontaktów z uczelniami z południa Europy.
 • 24 sierpnia 2006 r. - Umiera prof. Przemysław Wasilewski, pierwszy prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej.
 • 30 sierpnia 2006 r. - Umiera prof. Ewa Benko, prorektor uczelni.
 • 2 września 2006 r. - Umiera prof. Mieczysław S. Machnio, były prorektor ATH.
 • Wrzesień 2006 r. - Na stanowisko prorektora zostaje wyznaczony prof. ATH dr hab. Henryk Klama.
 • 9 grudnia 2006 r. - Spotkanie ambasadora Węgier Mihały Györa podczas panelu dyskusyjnego na temat „Przyszłość i teraźniejszość polityki Węgier”.
 • 11 grudnia 2006 r. - Obchody 25-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
 • 3 lutego 2007 r. - Spotkanie z ambasadorem Bułgarii Ivanem Najdenowem na temat członkowska Bułgarii w Unii Europejskiej.
 • 20 czerwca 2007 r. - Doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej dla rektora ATH prof. Marka Trombskiego.
 • 2007 r. - Oddanie do użytku pierwszych sal w nowym budynku L.
 • Październik 2007 r. - Wizyty charge d'affaires Serbii Nikoli Zurovaca, ambasadora Bośni i Hercegowiny Zorana Skenderija i ambasadora Republiki Słowenii Jožefa Drofenika.
 • Maj 2008 r. - ATH otrzymuje dyplom dla najlepszej uczelni w województwie śląskim w rankingu wyższych uczelni oraz piąte miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Konkurs organizuje tygodnik „Newsweek Polska”.
 • Styczeń 2008 r. - Wizyta ambasadora Republiki Macedonii Dimka Kokaroskiego.
 • 2008 r. - Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, prorektorem ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki, ds. organizacji i rozwoju prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama.
 • 2008 r. - Doktorami honoris causa Politechniki Łódzkiej zostają pracownicy ATH prof. Józef Wojnarowski i prof. Andrzej Włochowicz.
 • Marzec-maj 2008 r. - Wizyty ambasadora Republiki Gruzji Konstantina Kavtaradze i ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa.
 • Wrzesień 2008 r. - Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Rożemberku dla prof. Franciszka Piontka.
 • 29 listopada 2008 r. - Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.
 • 24 stycznia 2009 r. - Wizyta ambasadora Republiki Słowacji Františka Ružički.
 • Maj 2009 r. - Obchody 40-lecia bielskiej uczelni „od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Humanistycznej”.
 • Maj 2009 r. - Doktorat honoris causa dla biskupa ks. Tadeusza Rakoczego.
 • 1 października 2009 r. - Józefa Cegielskiego na stanowisku kanclerza ATH zastępuje Leszek Zaporowski.
 • 2009 r. - Powstaje Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 • 16 kwietnia 2010 r. - Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Senat ATH wraz z zaproszonymi gośćmi uczcił pamięć Ofiar katastrofy.
 • 14 maja 2010 r. - Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie dla prof. Józefa Matuszka.
 • 2010 r. - Rozpoczęcie rozbudowy budynku C na potrzeby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Oddanie do użytku czterech auli z wyposażeniem multimedialnym w budynku L.
 • 31 maja 2010 r. - Rektor prof. Barcik powołuje Radę Społeczną ATH.
 • Październik 2010 r. - Wizyta i wykład prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, na inauguracji roku akademickiego ATH.
 • 15 stycznia 2011 r. - Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dla rektora ATH prof. Barcika.
 • Maj 2011 r. - Jubileusz 10-lecia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Maj 2011 r. – Ukazuje się bogato ilustrowany album „10 lat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 2001-2011”.
 • 30 maja 2011 r. – Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jerzego Merkisza.
 • 25 października 2011 r. – Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki ATH na parterze głównego gmachu uczelni.
 • 4 listopada 2011 r. – Otwarcie wystawy upamiętniającej 40-lecie pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Listopad 2011 r. – Klub Uczelniany Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej świętuje jubileusz 40-lecia działalności.
 • Grudzień 2011 r. – Styczeń 2012 r. – Adaptacja piętra w budynku B i przeprowadzka katedr Wydziału Humanistyczno-Społecznego z kompleksu przy ul. Kustronia.
 • 26 stycznia 2012 r. – Otwarcie Galerii Akademickiej ATH. Na pierwszej wystawie Galeria pokazała prace prof. Jarosława Modzelewskiego.
 • Styczeń 2012 r. – Akademia otrzymuje trzecie prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.
 • 1 lutego 2012 r. – Uruchomienie stołówki na III piętrze budynku L ze 130 miejscami przy stolikach na 430 mkw. powierzchni na dwóch kondygnacjach.
 • 27 lutego 2012 r. – Otwarcie IV piętra w budynku L z galerią, kawiarnią i ogólnodostępną salą komputerową.
 • 5 marca 2012 r. – Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ATH.
 • 20 marca 2012 r. – Prof. Ryszard Barcik zostaje wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • 3 kwietnia 2012 r. – Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH oraz ponownie prof. ATH dr hab. Henryk Klama z Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH zostali prorektorami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na nową kadencję 2012-2016.
 • Maj 2012 r. – Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia pracy naukowej rektora prof. Ryszarda Barcika w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie XXI wieku”.
 • Czerwiec 2012 r. – Rozpoczynają się prace budowlane przy postawieniu dwóch bliźniaczych laboratoriów modułowych. Budynki powstają za głównym gmachem uczelni.
 • 29 czerwca 2012 r. – Rektor ATH prof. Ryszard Barcik został wpisany do Złotej Księgi Miasta Żywca, upamiętniającej osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego miasta.
 • Grudzień 2012 r. – Biuro Rektora ATH prof. Ryszarda Barcika przeprowadza się z zabytkowej Willi Sixta w centrum miasta na Błonia. Rektor urzęduje w głównym gmachu dydaktycznym uczelni, budynku L na III piętrze.
 • 19 czerwca 2013 r. – Uroczyste oddanie do użytku budynku C, a więc nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH. W uroczystości wziął udział m.in. marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Wydział przeprowadził się na Błonia do nowego budynku opuszczając swoją dotychczasową siedzibę przy pl. Fabrycznym.
 • Lipiec/sierpień 2013 r. – Przeprowadzka Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH z dotychczasowej siedziby przy ul. Konopnickiej na Błonia. Wszystkie wydziału uczelni mieszczą się odtąd w kampusie akademickim przy ul. Willowej.
 • 20 września 2013 r. – Piknik Absolwentów bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wydarzenie zorganizowała uczelnia i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH.
 • 25 września 2013 r. – Po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Otwarty, na którym zaprezentowały się wszystkie wydziały uczelni. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 uczniów wraz z nauczycielami z ponad 20 szkół.
 • 4 października 2013 r.  – Akademia po raz 13. zainaugurowała rok akademicki. Inauguracja zbiegła się z uruchomieniem nowej, ponadtrzystuosobowej auli, największej w regionie.
 • 13 listopada 2013 r. – Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski gościł na ATH. Wygłosił wykład dla studentów, a następnie spotkał się też z samorządowcami regionu, m.in. marszałkiem śląskim Mirosławem Sekułą.
 • 13 grudnia 2013 r. – Uroczysty koncert Chóru ATH z okazji jubileuszu 10-lecia powstania zespołu.
   
 
23 maj 2017
Przedstawiciele Fundacji „Dr Clown” w ATH

Dzięki uprzejmości prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr. hab. Czesława Ślusarczyka i prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Humanistyczno-Społecznego dr Justynie Wojciechowskiej w murach Akademii odbyła się niekonwencjonalna prelekcja z udziałem przedstawicieli Fundacja „Dr Clown”. Garderoba prowadzących spotkanie nawiązywała do nazwy organizacji, a właściwie ruchu lekarzy-klaunów któremu patronuje jego pomysłodawca amerykański lekarz, społecznik, aktor Patch Adams.

Czytaj dalej >
19 maj 2017
Siatkarze AZS ATH Bielsko-Biała Wicemistrzami Polski do lat 23

W dniach 28-30.04.2017 roku rozegrano finał rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 23 w Siatkówce Męskiej. Turniej z udziałem czterech najlepszych drużyn U-23 z Warszawy, Szczecina, Radomia i Bielska-Białej odbył się w Legionowie. W sobotę 29 kwietnia rozegrano półfinały w których Bielsko-Biała pokonało po bardzo zaciętym meczu Warszawę 3-2, a Radom bezproblemowo wygrał z Siatkarzami ze Szczecina 3-0.

Czytaj dalej >
18 maj 2017
A-TECH w czołówce zawodów robotycznych

W ostatnią sobotę, 13 maja, nasi Robotycy Paweł Furdygiel i Piotr Mysiak czyli team A-TECH stawili się na Międzynarodowych Zawodach Robotycznych European Robot Challenge w Opolu. We wspaniałym anturażu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego wystawili do konkurencj swoje monstra (i monsterka). 

Czytaj dalej >
17 maj 2017
Koło teatralne zaprasza na spektakl

Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" zaprasza na spektakl autorstwa José Watanabe pt. "Antygona". Premiera odbędzie się na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 18 maja, o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Czytaj dalej >
11 maj 2017
Wykład Andrzeja Franaszka o Zbigniewie Herbercie

Zapraszam na spotkanie z dr. Andrzejem Franaszkiem, które odbędzie się w czwartek 18 maja br. o godz. 10.30-12.00 w sali L120 w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego. Andrzej Franaszek jest znanym krytykiem literackim, wieloletnim redaktorem działu kulturalnego "Tygodnika Powszechnego", członkiem jury literackiej Nagrody Nike.

Czytaj dalej >