Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
 • 1998 r. - Sejmik Samorządowy Województw Śląskiego udziela poparcia dla idei usamodzielnienia się bielskiej Filii.
 • 2000 r. - Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L.
 • 31 maja 2000 r. - Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 19 lipca 2001 r. - Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Październik 2001 r. - Inauguracja I roku akademickiego ATH. Wykład wygłasza prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich.
 • 2001 r. - Reorganizacja struktur uczelni: Wydział Organizacji i Zarządzania został przemianowany na Wydział Zarządzania i Informatyki, Wydział Budowy Maszyn na Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, bez zmian pozostaje nazwa Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska. Powstaje Wydział Humanistyczno-Społeczny.
 • 2001 r. - Odznaczenie prof. Andrzeja Włochowicza Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Październik 2001 r. - Minister Edukacji Narodowej i Sportu powierza prof. Markowi Trombskiemu funkcję rektora ATH na okres jednego roku.
 • 23 listopada 2001 r. - Wizyta szefowej Kancelarii Prezydenta RP Joanny Szymanek-Deresz, która otwiera pracownię komputerową podarowaną uczelni przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.
 • 6 lutego 2002 r. - Wizyta prezydenta Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy prof. P. Tałańczuka i nadanie praw członkowskich tej organizacji prof. Trombskiemu i prof. Wojnarowskiemu
 • 12 lutego 2002 r. - Wizyta wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego.
 • 17 maja 2002 r. - Pierwsze wybory władz Akademii. Rektorem ATH zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki prof. Matuszek, a prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Mieczysław Machnio.
 • Maj 2002 r. - Ukazuje się pierwszy numeru uczelnianego pisma „Akademia”.
 • 2002 r. - Powstaje Chór ATH, kierowany przez dr. Jana Borowskiego.
 • 29 maja 2003 r. - Wizyta ministra obrony narodowej Jerzego Szmajdzińskiego.
 • 4 listopada 2003 r. - Spotkanie społeczności akademickiej z posłem Józefem Oleksym, byłym premierem Polski.
 • 15-18 stycznia 2004 r. - Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Bielsku-Białej.
 • 2004 r. - Willa Sixta przy ul. Mickiewicza zostaje przekazana ATH na Rektorat.
 • 2004 r. - Uruchomienie na terenie Akademii bezprzewodowej sieci internetowej.
 • 29 kwietnia 2004 r. - Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy dr V. Proskuryakova.
 • Kwiecień 2004 r. - Wydział Humanistyczno-Społeczny przenosi się z budynku w Kuratorium Oświaty przy ul. Piastowskiej do kampusu akademickiego na Błoniach.
 • 7 maja 2005 r. - Władze uczelni, wykładowcy, pracownicy, studenci i mieszkańcy Bielska-Białej przeszli ulicami miasta w białym marszu, czcząc pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II.
 • 21 czerwca 2005 r. - Otwarcie Laboratorium Zaawansowanych Technologii CISCO Systemy.
 • 2005 r. - Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem ponownie zostaje prof. Trombski, prorektorem ds. nauki wybrano prof. Emila Tokarza, prorektorem ds. dydaktyki prof. ATH Ewę Benko.
 • 23 września 2005 r. - Powstaje nowy Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkiem pielęgniarstwo.
 • 2005 r. - Przekształcenie Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska na Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku.
 • 15-17 października 2005 r. - Po raz drugi w ATH zbiera się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
 • 2005 r. - Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jana Krysińskiego, rektorowi Politechniki Łódzkiej.
 • 2006 r. - Doktoraty honoris causa ATH dla prof. Alberta Weckenmanna oraz prof. Józefa Mayera, rektorowi Politechniki Łódzkiej w latach 1996-2002.
 • 2006 r. - Powstanie Uczelnianego Centrum Studiów Europejskich „Instytut Południowy” do nawiązywanie kontaktów z uczelniami z południa Europy.
 • 24 sierpnia 2006 r. - Umiera prof. Przemysław Wasilewski, pierwszy prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej.
 • 30 sierpnia 2006 r. - Umiera prof. Ewa Benko, prorektor uczelni.
 • 2 września 2006 r. - Umiera prof. Mieczysław S. Machnio, były prorektor ATH.
 • Wrzesień 2006 r. - Na stanowisko prorektora zostaje wyznaczony prof. ATH dr hab. Henryk Klama.
 • 9 grudnia 2006 r. - Spotkanie ambasadora Węgier Mihały Györa podczas panelu dyskusyjnego na temat „Przyszłość i teraźniejszość polityki Węgier”.
 • 11 grudnia 2006 r. - Obchody 25-lecia Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki.
 • 3 lutego 2007 r. - Spotkanie z ambasadorem Bułgarii Ivanem Najdenowem na temat członkowska Bułgarii w Unii Europejskiej.
 • 20 czerwca 2007 r. - Doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej dla rektora ATH prof. Marka Trombskiego.
 • 2007 r. - Oddanie do użytku pierwszych sal w nowym budynku L.
 • Październik 2007 r. - Wizyty charge d'affaires Serbii Nikoli Zurovaca, ambasadora Bośni i Hercegowiny Zorana Skenderija i ambasadora Republiki Słowenii Jožefa Drofenika.
 • Maj 2008 r. - ATH otrzymuje dyplom dla najlepszej uczelni w województwie śląskim w rankingu wyższych uczelni oraz piąte miejsce wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce. Konkurs organizuje tygodnik „Newsweek Polska”.
 • Styczeń 2008 r. - Wizyta ambasadora Republiki Macedonii Dimka Kokaroskiego.
 • 2008 r. - Wybór władz uczelni nowej kadencji. Rektorem zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, prorektorem ds. nauki i współpracy zewnętrznej prof. ATH dr hab. Jarosław Janicki, ds. organizacji i rozwoju prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki, ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Henryk Klama.
 • 2008 r. - Doktorami honoris causa Politechniki Łódzkiej zostają pracownicy ATH prof. Józef Wojnarowski i prof. Andrzej Włochowicz.
 • Marzec-maj 2008 r. - Wizyty ambasadora Republiki Gruzji Konstantina Kavtaradze i ambasadora Litwy Egidijusa Meilūnasa.
 • Wrzesień 2008 r. - Doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu w Rożemberku dla prof. Franciszka Piontka.
 • 29 listopada 2008 r. - Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.
 • 24 stycznia 2009 r. - Wizyta ambasadora Republiki Słowacji Františka Ružički.
 • Maj 2009 r. - Obchody 40-lecia bielskiej uczelni „od Filii Politechniki Łódzkiej do Akademii Techniczno-Humanistycznej”.
 • Maj 2009 r. - Doktorat honoris causa dla biskupa ks. Tadeusza Rakoczego.
 • 1 października 2009 r. - Józefa Cegielskiego na stanowisku kanclerza ATH zastępuje Leszek Zaporowski.
 • 2009 r. - Powstaje Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
 • 16 kwietnia 2010 r. - Dzień Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej. Senat ATH wraz z zaproszonymi gośćmi uczcił pamięć Ofiar katastrofy.
 • 14 maja 2010 r. - Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie dla prof. Józefa Matuszka.
 • 2010 r. - Rozpoczęcie rozbudowy budynku C na potrzeby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku. Oddanie do użytku czterech auli z wyposażeniem multimedialnym w budynku L.
 • 31 maja 2010 r. - Rektor prof. Barcik powołuje Radę Społeczną ATH.
 • Październik 2010 r. - Wizyta i wykład prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, na inauguracji roku akademickiego ATH.
 • 15 stycznia 2011 r. - Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach dla rektora ATH prof. Barcika.
 • Maj 2011 r. - Jubileusz 10-lecia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Maj 2011 r. – Ukazuje się bogato ilustrowany album „10 lat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – 2001-2011”.
 • 30 maja 2011 r. – Doktorat honoris causa ATH dla prof. Jerzego Merkisza.
 • 25 października 2011 r. – Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki ATH na parterze głównego gmachu uczelni.
 • 4 listopada 2011 r. – Otwarcie wystawy upamiętniającej 40-lecie pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Listopad 2011 r. – Klub Uczelniany Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej świętuje jubileusz 40-lecia działalności.
 • Grudzień 2011 r. – Styczeń 2012 r. – Adaptacja piętra w budynku B i przeprowadzka katedr Wydziału Humanistyczno-Społecznego z kompleksu przy ul. Kustronia.
 • 26 stycznia 2012 r. – Otwarcie Galerii Akademickiej ATH. Na pierwszej wystawie Galeria pokazała prace prof. Jarosława Modzelewskiego.
 • Styczeń 2012 r. – Akademia otrzymuje trzecie prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.
 • 1 lutego 2012 r. – Uruchomienie stołówki na III piętrze budynku L ze 130 miejscami przy stolikach na 430 mkw. powierzchni na dwóch kondygnacjach.
 • 27 lutego 2012 r. – Otwarcie IV piętra w budynku L z galerią, kawiarnią i ogólnodostępną salą komputerową.
 • 5 marca 2012 r. – Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ATH.
 • 20 marca 2012 r. – Prof. Ryszard Barcik zostaje wybrany na drugą kadencję na stanowisko rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • 3 kwietnia 2012 r. – Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem z Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH oraz ponownie prof. ATH dr hab. Henryk Klama z Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH zostali prorektorami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na nową kadencję 2012-2016.
 • Maj 2012 r. – Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia pracy naukowej rektora prof. Ryszarda Barcika w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie XXI wieku”.
 • Czerwiec 2012 r. – Rozpoczynają się prace budowlane przy postawieniu dwóch bliźniaczych laboratoriów modułowych. Budynki powstają za głównym gmachem uczelni.
 • 29 czerwca 2012 r. – Rektor ATH prof. Ryszard Barcik został wpisany do Złotej Księgi Miasta Żywca, upamiętniającej osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego miasta.
 • Grudzień 2012 r. – Biuro Rektora ATH prof. Ryszarda Barcika przeprowadza się z zabytkowej Willi Sixta w centrum miasta na Błonia. Rektor urzęduje w głównym gmachu dydaktycznym uczelni, budynku L na III piętrze.
 • 19 czerwca 2013 r. – Uroczyste oddanie do użytku budynku C, a więc nowej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku ATH. W uroczystości wziął udział m.in. marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. Wydział przeprowadził się na Błonia do nowego budynku opuszczając swoją dotychczasową siedzibę przy pl. Fabrycznym.
 • Lipiec/sierpień 2013 r. – Przeprowadzka Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH z dotychczasowej siedziby przy ul. Konopnickiej na Błonia. Wszystkie wydziału uczelni mieszczą się odtąd w kampusie akademickim przy ul. Willowej.
 • 20 września 2013 r. – Piknik Absolwentów bielskiej Filii Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej. Wydarzenie zorganizowała uczelnia i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ATH.
 • 25 września 2013 r. – Po raz pierwszy został zorganizowany Dzień Otwarty, na którym zaprezentowały się wszystkie wydziały uczelni. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 uczniów wraz z nauczycielami z ponad 20 szkół.
 • 4 października 2013 r.  – Akademia po raz 13. zainaugurowała rok akademicki. Inauguracja zbiegła się z uruchomieniem nowej, ponadtrzystuosobowej auli, największej w regionie.
 • 13 listopada 2013 r. – Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski gościł na ATH. Wygłosił wykład dla studentów, a następnie spotkał się też z samorządowcami regionu, m.in. marszałkiem śląskim Mirosławem Sekułą.
 • 13 grudnia 2013 r. – Uroczysty koncert Chóru ATH z okazji jubileuszu 10-lecia powstania zespołu.
   
 
14 marzec 2017
Otwarte Dni Kariery

Biuro Karier ATH zaprasza 16 marca na Otwarte Dni Kariery organizowane przez @Świeża Krew do pierwszej pracy. W Strefie Kariery - budynel L. I piętro, studenci będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji z certyfikowanym couchem oraz wypełnić test predyspozycji zawodowych. 

Czytaj dalej >
06 marzec 2017
Oddaj krew - Uratuj życie

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 16 marca 2017 r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku. Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. 

Czytaj dalej >
02 marzec 2017
Matematyka i fizyka dodatkowo – trwają zapisy!

Drogi Studencie!
Chcesz powtórzyć wiadomości z matematyki i/lub fizyki? Zapisz się na kursy wyrównawcze! Zapisy zostały przedłużone do 15 marca br.! Wypełnij formularz elektroniczny: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1

Czytaj dalej >
20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >
10 luty 2017
Dodatkowa tura rekrutacji na studia II stopnia

Do 13 marca trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku). Można zapisać się na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka). Szczegóły

Czytaj dalej >