Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Kalendarium uczelni do czasu utworzenia Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej:
 • 12 stycznia 1966 r. - W Łodzi doszło do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Łódzką a Zjednoczeniem Przemysłu Wełnianego „Południe” o utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Wydziału Włókienniczego Studium dla Pracujących Politechniki Łódzkiej.
 • 21 maja 1969 r. - Decyzja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o utworzeniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, w skład Filii wchodzą dwa oddziały wydziałów macierzystej uczelni: mechaniczny i włókienniczy.
 • 1 października 1969 r. - Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 1970 r. - Kierownikiem Filii został dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1972 r. - Funkcję kierownika Filii podniesiono do godności prorektora Politechniki Łódzkiej, został nim dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1973 r. - W związku z dynamicznym rozwojem Filii dokonano reorganizacji, wprowadzając nową strukturę, w skład której weszły trzy instytuty: Technologiczno-Samochodowy, Mechaniczno-Konstrukcyjny i Włókienniczy.
 • 1975 r. - Powstał klub studencki „Imak”, cieszący się ogromną popularnością nie tylko wśród studentów.
 • 1978 r. - Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej zostaje doc. dr Jan Szadkowski.
 • 1980 r. - Powołanie Rady Społecznej Filii Politechniki Łódzkiej, która miała popularyzować dorobek naukowy pracowników Filii, wdrażać innowacje w lokalnym przemyśle, pomagać w realizowaniu praktyk studenckich.
 • 1981r. - W wyborach prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii został doc. dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1981r. - Strajki pracowników i studentów Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej.
 • 1981r. - Powstaje samodzielny Wydział Budowy Maszyn.
 • 1983r. - Nazwę „Filii” zastępuje „Wydział Zamiejscowy”. Zmiana przetrwała tylko dwa lata.
 • 1985r. - Utworzenie Fakultatywnego Studium Pedagogicznego, którego zadaniem było przygotowanie absolwentów do pracy w oświacie.
 • 1987r. - Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Marek Trombski.
 • 1989r. - Wydział Budowy Maszyn otrzymał prawa nadawania tytułów doktorskich.
 • 1990r. - Filia przejmuje teren po zlikwidowanej jednostce wojskowej przy ul. Willowej wraz z budynkami. Opuszcza mury dawnego gimnazjum im. M. Kopernika.
 • 1992r. - Uruchomienie w Filii oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pierwszym prodziekanem został prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.
 • 1993r. - Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Andrzej Włochowicz.
 • 1994r. - Sfinalizowanie procesu przekształcania bielskiego oddziału Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku- Białej.
 • 1997r. - Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Fiata.
 • 1999r. - Wydział Budowy Maszyn nabywa prawa do nadawania tytułu doktora habilitowanego.
 • 2000r. - Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L.
 • 2000r. - Pierwszy Festiwal Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej.
 • 2000r. - Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 19 lipca 2001r. - Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 
 
20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >
10 luty 2017
Dodatkowa tura rekrutacji na studia II stopnia

Do 13 marca trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku). Można zapisać się na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka). Szczegóły

Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Studenci pedagogiki dla "Kulejących Aniołów"

Studenci 3-go roku pedagogiki studiów stacjonarnych Wydziału Humanistyczno-Społecznego w dniu 26 stycznia przekazali Dzieciom – Podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie pomoce do terapii. Kulejące Anioły – jak same siebie nazywają – podziękowały za życzliwość, zaangażowanie oraz materiały plastyczne, które posłużą do wykonania prac wspierających ich rozwój.

Czytaj dalej >
13 styczeń 2017
Nowa edycja studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej >
09 styczeń 2017
Wykład w ramach zebrania naukowego Oddziału PTMTS

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zaprasza 11 stycznia o godz. 13.30 na zebranie naukowe, w ramach którego wykład "Nowe możliwości w zakresie pomiarów w diagnostyce maszyn i budownictwie" wygłosi mgr inż. Adam Walusza TESTO, Pruszków. 

Czytaj dalej >