Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Kalendarium uczelni do czasu utworzenia Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej:
 • 12 stycznia 1966 r. - W Łodzi doszło do zawarcia umowy pomiędzy Politechniką Łódzką a Zjednoczeniem Przemysłu Wełnianego „Południe” o utworzeniu Punktu Konsultacyjnego Wydziału Włókienniczego Studium dla Pracujących Politechniki Łódzkiej.
 • 21 maja 1969 r. - Decyzja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o utworzeniu Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Grzegorz Urbańczyk, w skład Filii wchodzą dwa oddziały wydziałów macierzystej uczelni: mechaniczny i włókienniczy.
 • 1 października 1969 r. - Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 1970 r. - Kierownikiem Filii został dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1972 r. - Funkcję kierownika Filii podniesiono do godności prorektora Politechniki Łódzkiej, został nim dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1973 r. - W związku z dynamicznym rozwojem Filii dokonano reorganizacji, wprowadzając nową strukturę, w skład której weszły trzy instytuty: Technologiczno-Samochodowy, Mechaniczno-Konstrukcyjny i Włókienniczy.
 • 1975 r. - Powstał klub studencki „Imak”, cieszący się ogromną popularnością nie tylko wśród studentów.
 • 1978 r. - Prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii w Bielsku-Białej zostaje doc. dr Jan Szadkowski.
 • 1980 r. - Powołanie Rady Społecznej Filii Politechniki Łódzkiej, która miała popularyzować dorobek naukowy pracowników Filii, wdrażać innowacje w lokalnym przemyśle, pomagać w realizowaniu praktyk studenckich.
 • 1981r. - W wyborach prorektorem Politechniki Łódzkiej ds. Filii został doc. dr inż. Przemysław Wasilewski.
 • 1981r. - Strajki pracowników i studentów Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej.
 • 1981r. - Powstaje samodzielny Wydział Budowy Maszyn.
 • 1983r. - Nazwę „Filii” zastępuje „Wydział Zamiejscowy”. Zmiana przetrwała tylko dwa lata.
 • 1985r. - Utworzenie Fakultatywnego Studium Pedagogicznego, którego zadaniem było przygotowanie absolwentów do pracy w oświacie.
 • 1987r. - Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Marek Trombski.
 • 1989r. - Wydział Budowy Maszyn otrzymał prawa nadawania tytułów doktorskich.
 • 1990r. - Filia przejmuje teren po zlikwidowanej jednostce wojskowej przy ul. Willowej wraz z budynkami. Opuszcza mury dawnego gimnazjum im. M. Kopernika.
 • 1992r. - Uruchomienie w Filii oddziału Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Pierwszym prodziekanem został prof. dr hab. inż. Józef Matuszek.
 • 1993r. - Prorektorem Filii zostaje wybrany prof. dr hab. Andrzej Włochowicz.
 • 1994r. - Sfinalizowanie procesu przekształcania bielskiego oddziału Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej w Filii w Bielsku- Białej.
 • 1997r. - Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Fiata.
 • 1999r. - Wydział Budowy Maszyn nabywa prawa do nadawania tytułu doktora habilitowanego.
 • 2000r. - Rozpoczęcie budowy nowego gmachu uczelni, budynku L.
 • 2000r. - Pierwszy Festiwal Nauki i Sztuki w Bielsku-Białej.
 • 2000r. - Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej w bielskim Ratuszu, na którym podjęto uchwałę o usamodzielnieniu się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 • 19 lipca 2001r. - Sejm RP zdecydował o utworzeniu Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 
 
27 marzec 2017
Szkolenie „Wizerunek na rynku pracy”

Inkubatory AIP zapraszają na szkolenie „Wizerunek na rynku pracy” 30 marca o godzinie 16.00. Na tym szkoleniu dowiesz się o realiach współczesnego rynku pracy oraz roli jaką odgrywa na nim nasz wizerunek. Na co zwraca uwagę potencjalny pracodawca, co może nam pomóc bądź utrudnić starania o wymarzoną pracę.

Czytaj dalej >
14 marzec 2017
Otwarte Dni Kariery

Biuro Karier ATH zaprasza 16 marca na Otwarte Dni Kariery organizowane przez @Świeża Krew do pierwszej pracy. W Strefie Kariery - budynel L. I piętro, studenci będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji z certyfikowanym couchem oraz wypełnić test predyspozycji zawodowych. 

Czytaj dalej >
06 marzec 2017
Oddaj krew - Uratuj życie

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 16 marca 2017 r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku. Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. 

Czytaj dalej >
02 marzec 2017
Matematyka i fizyka dodatkowo – trwają zapisy!

Drogi Studencie!
Chcesz powtórzyć wiadomości z matematyki i/lub fizyki? Zapisz się na kursy wyrównawcze! Zapisy zostały przedłużone do 15 marca br.! Wypełnij formularz elektroniczny: https://goo.gl/forms/8IhNf6wdrUv9yJZs1

Czytaj dalej >
20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >