Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Stowarzyszenie, skupiając absolwentów i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, pragnie utrzymywać stałą więź z ośrodkiem naukowym, jakim jest Uczelnia, popularyzować w społeczeństwie tradycje i współczesne jej osiągnięcia oraz wspierać promocję ATH w regionie, na terenie całego kraju i zagranicą, a zwłaszcza eksponować osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne jej studentów i pracowników.
Ponadto Stowarzyszenie ma w swoich planach przyczyniać się do rozwijania łączności środowiska i podejmować w miarę potrzeby różnorodne formy świadczeń społecznych na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz społeczności lokalnej, a dodatkowo jako Stowarzyszenie zrzeszające absolwentów – przekazywać Uczelni spostrzeżenia pracodawców dotyczących przygotowania absolwentów ATH do pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
ze Statutem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH
oraz do przyłączenia się do grona członków Stowarzyszenia!

 1. Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
 2. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ATH – pobierz
Deklarację można przesłać:
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pocztą tradycyjną na adres: Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała z dopiskiem „Stowarzyszenie”.
Dane adresowe:
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • adres:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Nr konta: Bank Pekao nr 11 1240 4142 1111 0000 4827 2764


Zarząd Stowarzyszenia:
 • Andrzej Kwaśny – prezes
 • Ewa Sobiecka – wiceprezes
 • Maria Kamińska – sekretarz
 • Anna Foltyniak-Pękala – skarbnik
 • Jacek Buchta – członek Zarządu

-------------------------------------------------------------------
13 lipca 2016 r.
Zaproszenie na kursy wyrównawcze dla przyszłych studentów – matematyka, fizyka, angielski

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ATH serdecznie zaprasza studentów I roku zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki oraz języka angielskiego (dla przyszłych anglistów).
Udział w kursie – prowadzonym wyłącznie przez doświadczonych wykładowców ATH – pozwoli na powtórzenie wiadomości i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu matematyki i fizyki studentów, których program przewiduje zajęcia z tych przedmiotów, oraz języka angielskiego przyszłych anglistów.

Program kursu wyrównawczego obejmuje 30 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min.), a koszt kursu to tylko: 450 zł (15 zł/godz.)!
Kursy z matematyki oraz fizyki odbędą się w terminie: 12 – 23 września 2016 r., natomiast z języka angielskiego dla anglistów – w terminie: 19 – 30 września 2016 r.
Organizatorzy przewidują różne promocje cenowe. Dla osób, które zapiszą się na kurs z matematyki i fizyki przewidziany został dodatkowy rabat!
Ważne informacje!

 • Rekrutacja na kursy trwa od 12 lipca do końca sierpnia br.
 • Wszyscy zainteresowani proszeni są o rejestrację elektroniczną na stronie: http://goo.gl/forms/Ow1vd14PWwpt32093
 • Szczegółowe informacje nt. kursów i płatności zostaną wysłane na adres mailowy podany w formularzu.
 • Poszczególny kurs zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania się grupy 10 os.
 • Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!20 września 2013 r.
Absolwenci po latach w murach Uczelni – Piknik Absolwentów 2013

Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, którego inicjatorami były władze Uczelni oraz zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, odbył się w piątek 20 września br. 

W piątkowym wydarzeniu wzięło udział prawie 100 osób, a szczególnie miło nam był witać grupę najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., którzy po latach z nieukrywanym wzruszeniem wspominali czasy swoich studiów. Nie zabrakło również i najświeższych absolwentów – z roku 2012, a nawet z 2013.
Mamy nadzieję, że tegoroczny Piknik Absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Filii Politechniki Łódzkiej był początkiem długoletniej tradycji. 

 

 • Więcej o Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2576&Itemid=1
 • Zdjęcia z Pikniku Absolwentów: 
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=55&func=viewcategory&catid=98

 

 Rys historyczny:

14.09.1995

Grupa pracowników Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej oraz działaczy społeczno-gospodarczych Regionu Bielskiego postanowiła utworzyć Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej.

31.01.1996

Sąd Wojewódzki postanowieniem z dnia 31.01.1996 r., sygn. akt 5/96, dokonał wpisu w rejestr Stowarzyszeń pod nr 734 i przyjął Statut Stowarzyszenia.
W dniu 4.03.1996 r. odbyło się I Walne Zebranie. Prezesem został prof. Marek Trombski. Stowarzyszenie liczyło wówczas 27 członków.

1996 – 2000 r.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wraz z prof. dr hab. Andrzejem Włochowiczem prowadzili działania promujące cele Stowarzyszenia oraz organizowali spotkania środowiskowe z pracodawcami. Ponadto uczestniczyli w rozmowach w "Ratuszu" w sprawie powołania Uniwersytetu Technicznego.
Stowarzyszenie wspierając Uczelnię prowadziło obsługę finansowo-księgową Międzynarodowej Konferencji Silników Spalinowych w Szczyrku udostępniając dodatkowo rachunek bankowy Stowarzyszenia do rozliczeń z uczestnikami Konferencji.

2000 – 2004 r.

16 maja 2000 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ośrodka Politechnicznego w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem został dr Jan Wałach.

 • Zarząd dokonał udanej rejestracji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz dostosował treść statutu Stowarzyszenia do konsekwencji wynikających z ustawowego usamodzielnienia się Uczelni, której wspieranie rozwoju jest zasadniczym celem Stowarzyszenia.
 • Wystosowano list otwarty do instytucji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów promując Uczelnię i jej dokonania w regionie. Stowarzyszenie ufundowało łańcuch Prorektora ds. Dydaktycznych ATH.
 • Z myślą o studentach biorących udział w szkoleniach dla bezrobotnych Zarząd przekazywał do biblioteki Uczelni materiały szkoleniowe, które dodatkowo służyły pomocą studentom w przygotowaniu do egzaminów z rachunkowości przedsiębiorstw oraz wspierało metody samokształceniowe osób bezrobotnych.
 • Działania Zarządu przyczyniły się do zwiększenia Funduszu Statutowego, który na początku kadencji wynosił 16 339 zł, a na koniec kadencji wynosił 33 083 zł.

Współpraca z Kierownictwem Uczelni była jedną z ważkich czynników sprawczych ułatwiających realizację zadań statutowych.

2004 – 2009 r.

24 marca 2004 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem został dr Karol Węglarzy.

 • Nowy Zarząd Stowarzyszenia propagował w Radio Bielsko wizerunek Uczelni.

Stowarzyszenie

 • wzięło udział w wydaniu kalendarza "Pejzaże Bielskie", w którym promowana była Akademia Techniczno-Humanistyczna,
 • uzyskano 120 kalendarzy z przeznaczeniem na Międzynarodową Konferencje Naukową nt. Rentgenowskie Metody Badania Struktury Polimerów - XIPS 2004 z wykorzystaniem jako materiały konferencyjne.
 • podjęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – działania polegały na udziale Stowarzyszenia w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia.

Ponadto:

 • Kontakt członków Zarządu z Drukarnią Cieszyńską oraz Wydawnictwami Naukowymi zaowocował pozyskaniem kilkudziesięciu książek o tematyce zbieżnej z kierunkami nauczania w ATH, a szczególnie na rzecz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wydawnictwa zapewniły znaczny upust (do 30%) przy zakupie książek przez naszą Uczelnię.
 • Przekazanie na konto bankowe ATH kwotę 25 000zł z przeznaczeniem na zakup książek niezbędnych do kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • Przygotowanie materiałów na szkolenie do zajęć praktycznych dla studentów z zakresu "Finansowo-organizacyjnych aspektów zarządzania biurem posła/senatora". Wspierając inicjatywę studentów uczelni, Zarząd włączył się i przekazał nieodpłatnie elektryczną maszynę do szycia i zestaw materiałów dydaktycznych do Państwowego Domu Dziecka w Mikuszowicach Śląskich.

2009 – 2013 r.

8 maja 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
Nowe władze podjęły działania wokół rejestracji Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego. Opracowano i zarejestrowano nowy Statut Stowarzyszenia.
Realizacja wspierania promocji ATH realizowana była poprzez:

 • działania zmierzające do integracji środowiska akademickiego tj. kontakt z absolwentami naszej Uczelni jako kontynuacja Spotkania Absolwentów, które miało miejsce w 2009 roku, wsparcie członków Stowarzyszenia w Koncercie Noworocznym Chóru ATH, współpraca z Festiwalem Kultury i Gier GROJKON, zapewnienie nagród w konkursie na najlepszych studentów ATH

Inne działania:

 • działania na rzecz osób starszych poprzez udział członków Stowarzyszenia w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.

Efektami są m.in.:

 • tworzenie kontaktów z ludźmi starszymi w wieku 60+,
 • udostępnianie laptopa i internetu na indywidualne spotkania ze starszymi osobami
 • prowadzenie indywidualnych zajęć przez Latarnika Polski Cyfrowej w zakresie wzbudzania ciekawości i zainteresowania możliwościami jakie daje internet.
 • działania na rzecz wspierania czytelnictwa u dzieci: członkowie Stowarzyszenia przekazali 200 egz. książek wraz z innymi materiałami rozwijającymi zainteresowania dzieci w wieku 9-19 lat do Domu Dziecka przy ul. Lompy w Bielsku-Białej.
 • działania wspomagające społeczności lokalne tj. wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprzez utworzenie subkonta na rachunku bankowym Stowarzyszenia dla Uniwersytetu i jego prowadzenie celem umożliwienia bezpiecznego ulokowania zebranych składek członkowskich osób będących jego członkami.

2013 r.

20 września 2013 r. odbył się I Piknik Absolwentów, w którym udział wzięło prawie 100 osób – zarówno grupa najstarszych absolwentów – z roczników 70. i 80., ale także tych „najświeższych” – z roku 2012 i 2013. W przyszłości Stowarzyszenie planuje zorganizować kontynuację wydarzenia z udziałem nie tylko absolwentów, ale też sympatyków i przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

21 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Bielsku-Białej wybrało nowy Zarząd.
Prezesem ponownie został mgr inż. Andrzej Kwaśny.
W planach jest przekształcenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH w Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków.
20 września 2013 – Piknik Absolwentów!

2014 r.

W 2014 r. członkowie Stowarzyszenia podjęli kwestię wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia, w tym m.in.:

 • dołożenia zapisu dot. zmiany nazwy Stowarzyszenia, która nawiązuje do połącznia absolwentów i sympatyków Akademii Techniczno-Humanistycznej z dotychczasową formą Stowarzyszenia,
 • dołożenia propozycji kilku punktów do Statutu, które poszerzają działalność Stowarzyszenia przede wszystkim o działania związane z integracją środowiska absolwentów i sympatyków.

Projekt Statutu wraz z nieznacznymi zmianami i informacją dot. przemianowania Stowarzyszania na Rzecz Rozwoju ATH został rozesłany do członków Stowarzyszenia z prośbą o uwagi lub akceptację zaproponowanych zmian.

W lutym 2014 r., po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd, Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursu w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:  wniosek pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” przeszedł pozytywnie ocenę formalną  i merytoryczną, jednak nie uzyskał dofinansowania ze względu na zbyt dużą ilość wniosków zatwierdzonych do realizacji.

2015 r.

1 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego  zatwierdzone zostały zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz zmiana jego nazwy.

W styczniu 2015 r. Stowarzyszenie przystąpiło do Konkursów w ramach Narodowego Centrum Kultury i programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO):

 • wniosek projektowy pn.: „Językowe zabawy kulinarne” w ramach Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”,
 • zmodyfikowany wniosek projektowy pn. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego – wyzwania dnia codziennego” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Pomimo bardzo pozytywnej oceny przez ekspertów wniosków projektowych, ze względu na olbrzymią konkurencję wnioski Stowarzyszenia nie uzyskały dofinansowania.

8 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zatwierdził zmianę nazwy i Statutu powołując  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 
Kontakt: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
16 styczeń 2017
Wernisaż w Galerii Akademickiej ATH
17 stycznia o godz. 15.00 w Galerii Akademickiej ATH odbędzie się wernisaż wystawy profesorów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Czytaj dalej >
13 styczeń 2017
Nowa edycja studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej >
09 styczeń 2017
Wykład w ramach zebrania naukowego Oddziału PTMTS

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zaprasza 11 stycznia o godz. 13.30 na zebranie naukowe, w ramach którego wykład "Nowe możliwości w zakresie pomiarów w diagnostyce maszyn i budownictwie" wygłosi mgr inż. Adam Walusza TESTO, Pruszków. 

Czytaj dalej >
20 grudzień 2016
Recenzja inna niż wszystkie

Czy matematyczna precyzja jest odpowiednia do opisania wrażeń z teatralnego spektaklu? Okazuje się, że tak. Prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Zawiślak napisał recenzję po premierze studenckiej "Wujaszka Wani" Antoniego Czechowa w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, odbiegającą od powszechnie przyjętych schematów. Matematyczne teorie posłużyły do opisania relacji między bohaterami spektaklu. Zapraszamy do zapoznania się z recenzją.

Czytaj dalej >
16 grudzień 2016
Zaproszenie na wykład z cyklu „SZKOŁA MISTRZÓW ZARZĄDZANIA”

19 grudnia 2016 r. o 8.30 (budynek L sala 120) Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania i Transportu) serdecznie zaprasza Studentów Kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie firmą i International Management) na wykład gościnny praktyka biznesu, Pani Agnieszki Szczęśniak z NTT Communications Corporation z Tokio, pt. „Azja jako wschodzący kwiat lotosu. Jak w praktyce opracować strategię wejścia na nowe rynki i obrócić wielokulturowości w atut”.

Czytaj dalej >