Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

„Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej” – Senat ATH zgodnie ze statutem uczelnianym przyznaje rokrocznie odznaczenie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju, przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. Tytuł jest nadawany od 2004r., dotychczasowo uhonorowano:


Imię i nazwisko, instytucja Data
prof. dr hab. inż. Jan Krysiński
Czterokrotny Rektor Politechniki Łódzkiej, pięciokrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa w tym ATH. Odznaczony Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i Orderem Palm Akademickich. Specjalista min. w dziedzinie energii odnawialnej. Jeden z inicjatorów idei usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
2004
prof. dr hab. inż. Józef Mayer
Rektor Politechniki Łódzkiej , wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi min. Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W znacznym stopniu przyczynił się do usamodzielnienia się Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.
 2004
dr Jan Wałach
Wicewojewoda bielski, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju ATH, społecznik, orędownik usamodzielnienia Filii PŁ w Bielsku-Białej.
 2004
prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski
Pierwszy Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług, Medalem Edukacji Narodowej oraz honorową odznaką woj. bielskiego. Współtwórca Instytutu Technologiczno-Samochodowego.
 2004
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz
Od początku związany z bielską uczelnią, organizator Instytutu Włókiennictwa, Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej, członek wielu instytucji, organizacji o charakterze naukowym, społecznym i międzynarodowym, min. Komitetu Nauk o Materiałach PAN; Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
 2004
Przedsiębiorstwo Fiat Auto Poland   2005
Politechnika Łódzka   2006
Politechnika Śląska w Gliwicach   2006
Uniwersytet Jagielloński  2006
Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy
Biskup diecezji bielsko-żywieckiej od 1978r. pracował w Rzymie, organizował Polską Sekcję Sekretariatu Stanu. W 1992 został ordynariuszem nowo tworzonej diecezji, orędownik utworzenia ATH.
 2006
Ks. Bp. Paweł Anwailer
biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangielicko-Augsburskiego, poeta, społecznik. W latach 1988-1991 Przewodniczący Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, publicysta kilku czasopism.
 2006
Ks. prof. Tadeusz Borutka
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej, diecezjalny duszpasterz prawników i samorządowców. Redaktor naczelny czasopisma "Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne".
 2006
Grażyna Staniszewska
Polityk, działacz społeczny, uczestniczka obrad okrągłego stołu. Posłanka i senator Parlamentu RP, posłanka Parlamentu Europejskiego, propagator wielu akcji o charakterze społecznym i rodzinnym.
 2006
Marcin Tyrna
Polityk, senator III i IV kadencji Senatu RP, wicemarszałek Senatu. Przewodniczący Zarządu Regionu związku zawodowego "Solidarność".
 2006
Stanisław Szwed
Polityk, poseł na Sejm RP, w latach 2002-2005 wiceprzewodniczący Zarządu Regionu związku Zawodowego "Solidarność".
 2006
Antoni Kobielusz
Prezydent Bielska-Białej, wicewojewoda bielski, działacz społeczny min. członek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2006
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
Prorektor ATH w latach 2001-2005, w 2001r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Żylinie. Uczestniczył w pracach przygotowujących utworzenie bielskiej Akademii, redaktor kilku pism naukowych. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasług za działalność naukowo-dydaktyczną.
 2007
Jacek Krywult
Prezydenta Miasta Bielska-Białej, samorządowiec, po raz pierwszy wybrany na Prezydenta jako kandydat niezależny w 1981, odwołany w stanie wojennym. Jest członkiem prezydium Krajowej Izby Gospodarczej oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.
 2007
dr hab. inż. Mieczysław S. Machnio, prof. ATH
Prorektor ATH w latach 2001-2005, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej OBR „Belmatex”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”. (odznaka pośmiertna)
 2007
Akademia Ekonomiczna w Katowicach  2007
Koncern Samochodowy Volkswagen  2007
prof. dr hab. inż. Marek Trombski
Rektor ATH w latach 2001-2008, następnie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Wojewoda bielski 1994-1997, wiceprezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Odznaczony min. Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.
 2008
mgr Józef Cegielski
Kanclerz ATH, założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej, szerokie kontakty z władzami samorządowymi, z sektorem gospodarczym, wykorzystuje do pozyskiwania partnerów współpracujących z ATH. Samorządowiec, min. Był przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Szczyrk, przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej. Odznaczony, Krzyżem Kawalerskim OOP, Brązowym Krzyżem Zasługi za udział w akcji ratowania kopalni, Srebrnym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 2008
prof. Harry Rayners
Pracenaukową rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie Leven w Belgii. Jest autorem ponad 100 publikacji, współpracuje z wieloma uniwersytetami w Europie w tym z ATH. W 1999r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.
 2008
Wanda Then
Dziennikarz, pracownik i współpracownik wielu redakcji min. Dziennika Zachodniego", przekształconego w "Polska The Times Dziennik Zachodni" a wcześniej pism branżowych, w kręgu szczególnych zainteresowań pozostaje jednak od lat kultura, nauka, sprawy samorządowe i społeczne.
 2008
Bielskie Centrum Kultury  2008
Mirosława Nykiel
Polityk, poseł, senator, nauczyciel j. polskiego, dział związkowy. Organizatorka i działaczka wielu ruchów społecznych min. Beskidzka Inicjatywa Lokalna, Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu, Bielskie i Beskidzkie Ścieżki Sukcesu.
 2009
Andrzej Płonka
Starosta Bielski, propagator i organizator wielu imprez o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym. Uhonorowany Orderem "Serce dla Serca" przyznawanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
 2009
prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski
Prorektor Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1978-1981, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Edukacji Narodowej.
 2009
dr hab. inż. Ewa Benko, prof. ATH
Prorektor ATH w latach 2005-2006, kierownik Zakładu Kompozytów i Nanotechnologii w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych na Wydziale Nauk o Materiałach Środowisku ATH (odznaka pośmiertna).
 2009
prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
Premier RP w latach 1997-2001, poseł, eurodeputowany, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Doktor honoris causa uczelni krajowych i zagranicznych, wielokrotnie odznaczany i nagradzany, medalami wyróżnieniami państwowymi i społecznymi.
 2010
prof. dr hab. inż. Jan Wajand
Od lat 70 związany z Filią Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej i bielskim przemysłem, piastował szereg funkcji uczelnianych min. Dyrektor Instytutu Technologiczno-Samochodowego, Dziekan wydziału Budowy Maszyn Filii PŁ w Bielsku-Białej, następnie kierownik Katedry Cieplnych Maszyn Tłokowych. W 1991r. wybrany na prezydenta Międzynarodowej Federacji Rzeczoznawców Samochodowych. Odznaczony min. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski Oficerskim i Kawalerskim, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 2010
Mariusz Handzlik
Dyplomata, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany medalami i nagrodami polskimi i międzynarodowymi min. Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polskim, Medalem Publicznej Służby (USA), Wielki Oficer Orderu Zasług - (Portugalia), zginął w katastrofie samolotu w Smoleńsku (odznaka pośmiertna).
 2010
Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp z o.o. w Bielsku-Białej  2010
dr Ludwik Ogiński
Długoletni pracownik ATH a wcześniej FPŁ, zaangażowany w pozyskanie dla uczelni dotacji dydaktycznej, działacz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", wieloletnia społeczna praca związana z analizą i monitorowaniem finansów wydziału i uczelni.
 2011
Franciszek Dzida
Reżyser, scenarzysta, plastyk założyciel Amatorskiego Klubu Filmowego "Klaps", fotograf uczelniany. Pomysłodawca i twórca akademickiej galerii 3-2-0. Pierwowzór głównej postaci filmu "Amator" w reż. K. Kieślowskiego.
 2011
prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002. Kierownik Zakładu Metrologii i Inżynierii Jakości, członek Rady Naukowej Ministerstwa Nauki i In - Komisja Badań na rzecz Rozwoju Gospodarki. Przewodniczący Komitetu Naukowego cyklicznych konferencji międzynarodowych organizowanych w Bielsku-Białej.
 2011
Andrzej Graboś
Prezes zarządu Polmotors Sp z o.o. w Bielsku-Białej, inicjator i fundator nagród w konkursach na projekty studenckie i prace dyplomowe, dzięki wieloletniej współpracy studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych.
 2011
Antoni Szlagor
Nauczyciel, przedsiębiorca, samorządowiec, burmistrz miasta Żywiec, absolwent AGH i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
 2011
Szpital Ogólny im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej  2011
Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystra  2011
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej
Odznakę odebrał dr Jan Borowski założyciel i dyrygent chóru akademickiego ATH.
 2012
Rekord Systemy informatyczne Bielsko-Biała
Odznakę odebrał Janusz Szymura założyciel i prezes spółki.
 2012
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Odznakę odebrała Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP Małgorzata Szwed
 2012
Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej
Odznakę odebrał dyrektor Zygmunt Jaksz
 2012
prof. dr hab. Maciej Hajduga  2013
prof. dr hab. Stanisław Wojciech  2013
dr Ludwik Hejny  2013
Bogdan Kocurek
Dyrektor Książnicy Beskidzkiej 
 2013
Ryszard Odrzywołek
Dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
 2013
Firma PRO Spółka z o.o. z Bielska - Białej  2013
prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
Studiowała na Wydziale Włókienniczym i w 1978 roku otrzymała dyplom magistra inżyniera. W 1982 roku uzyskała stopień doktora a 1992 roku stopień doktora habilitowanego. Od 1996 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. Jej specjalizacja naukowa to struktura wyrobów włókienniczych, metrologia włókiennicza i technologia wyrobów nietkanych. 
 2014
prof. dr hab. Jan Żarnowiec
Prof. dr hab. Jan Żarnowiec - w kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału NoMIŚ i równocześnie był przewodniczącym wydziałowej Komisji Nauki i Rozwoju. Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 223 opracowania (w tym m.in. 8 książek i monografii, 40 rozdziałów w pracach zbiorowych i monografiach, 62 artykuły naukowe, 1 podręcznik i 2 skrypty akademickie). Otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia za działalność naukową: (1) nagrodę indywidualną MENiS za pracę habilitacyjną – 2002r.; (2) wyróżnienie nadane Uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału Nauk Biologicznych PAN za książkę Cenzus Catalogue of Polish Mosses – 2004r.; (3) list gratulacyjny Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za znaczący udział w pracach, których efektem jest 4-tomowa publikacja naukowa Studium różnorodności biologicznej Rośliny zarodnikowe w zbiorowiskach leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Za działalność naukową był sześciokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora ATH. W 2004 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 2015
prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rabiej
Prof. ATH dr inż. Stanisław Rabiej - Od roku 2005 do dnia dzisiejszego pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizyki i Badań Strukturalnych w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych. Jest członkiem senatu ATH w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. W kadencji 2008-2012 należał do Senackiej Komisji Nagród a w kadencji 2012-2016 do Senackiej Komisji Nauki. Pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (poprzednio Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku) w kadencji 2008-2012 oraz 2012-2016.
Jest autorem bądź współautorem 85 publikacji w tym 3 monografii, 56 artykułów z listy filadelfijskiej oraz 26 artykułów spoza tej listy. Brał udział w 44 międzynarodowych i 18 krajowych konferencjach naukowych. Uczestniczył w 8 grantach naukowych w tym 2 międzynarodowych.
 2015
mgr Maciej Gradowski
Mgr Maciej Gradowski - pracuje od 01.10.1974 roku. W latach 1989-2012 pełnił funkcje kierownika SWFiS. Uczestniczył w obradach Senatu oraz w Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wielokrotnie pełnił funkcję vice Prezesa AZS ds. sportowych. Był organizatorem i prowadzącym wielu obozów sportowo – rekreacyjnych dla studentów. Trener siatkówki mężczyzn i kobiet – wywalczył 3-krotnie Akademickie Mistrzostwo Śląska Mężczyzn. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Srebrny Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.
 2015
mgr Andrzej Hebda
Mgr Andrzej Hebda - przez 3 kadencje pełnił funkcje Prezesa AZS, był działaczem Zarządu Środowiskowego AZS Katowice i Zarządu Głównego AZS w Warszawie. Trener sekcji uczelnianych: koszykówki, piłki nożnej oraz piłki nożnej halowej, startujących w rozgrywkach Akademickich Mistrzostwach Śląska i Akademickich Mistrzostwach Polski. Odznaczenia, jakie uzyskał to: „Zasłużony dla Województwa Bielskiego”, „Zasłużony dla Województwa Katowickiego”, „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Srebrna Odznaka Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, „Złota Odznaka AZS”, brązowa odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz „Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego dla Wyróżniających się Nauczycieli Wychowania Fizycznego i trenerów AZS”.
 2015
Gmina Wilkowice  2015
Generał Edward Gruszka
Generał Edward Gruszka - 15 sierpnia 2013 roku wyznaczony na Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Popiera działania Uczelni prowadzące do zamiany nieruchomości gruntowych w sposób umożliwiający dostęp Przychodni do drogi gminnej i jej rozbudowę o pomieszczenia RTG i fizykoterapii oraz przygotowanie terenu pod budowę nowej Sali gimnastycznej dla studentów ATH. Przyczynił się do pozyskania z podległych mu Regionalnych Baz Logistycznych sprzętów niezbędnych Uczelni do szybkiego i skutecznego bieżącego utrzymywania terenu campusu.
 2015
prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
Po utworzeniu w 2015 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej podjął pracę dydaktyczną na kierunku Pielęgniarstwo, a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Od 2009 roku pełnił funkcję kierownika katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego. Dzięki swojemu bogatemu dorobkowi naukowemu był promotorem przewodów doktorskich oraz recenzentem prac licencjackich i magisterskich na Wydziale, a także organizatorem Konferencji Naukowych o międzynarodowym zasięgu.
 2016
mgr Irena Puzoń
Brała udział w organizowaniu Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, na którym to podjęła pracę w charakterze wykładowcy na kierunku Pielęgniarstwo a następnie kierunku Ratownictwo medyczne. Z ogromnym zaangażowaniem prowadziła ćwiczenia z zakresu Podstaw pielęgniarstwa oraz Podstawowych zabiegów w ratownictwie medycznym. Była opiekunem studenckich prac dyplomowych licencjackich.
 2016
Lucyna Wilczyńska
Pracowała w Akademii Techniczno-humanistycznej w Bielsku-Białej od 1993 roku, a od 2016 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Pani Lucyna Wilczyńska w trakcie swojej działalności zawodowej prowadziła dokumentację administracją dotyczącą spraw finansowych, a przede wszystkim badań naukowych nauczycieli akademickich Wydziału. Ze względu na wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych była wielokrotnie wyróżniania nagrodami Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 2016
mgr inż. Jacek Zieliński
Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej, z którym Wydział Budowy Maszyn i Informatyki współpracuje od wielu lat. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Dyrektora powstał przyjazny klimat współpracy między Wydziałem, a Zespołem Szkół oraz został ukształtowany wśród uczniów i nauczycieli bardzo pozytywny wizerunek Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, na którym warto studiować i zdobywać dyplom inżyniera.
 2016
Maria Trzopek
Pracowała w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od 20 sierpnia 1990 roku. W tym czasie organizowała Biuro Rektora i przez wiele lat profesjonalnie, z wielkim poświęceniem i dbałością o dobre imię Akademii prowadziła je jednoosobowo. Od sierpnia 2010 roku pracowała w bibliotece Akademii.
 2016
prof. dr hab. inż. Jan Suschka
Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Był twórcą kierunku Inżynieria Środowiska. Dzięki jego zabiegom z ówczesnego Wydziału Włókiennictwa i Ochrony środowiska, wyodrębniony został Zakład Ochrony Środowiska, który następnie przekształcił się w Instytut. Pan Profesor pełnił funkcję pierwszego Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Dzięki jego pozycji naukowej Instytut realizował liczne projekty naukowe, m.in. w latach 2011-2014 realizował projekt pt.: „Nowe kierunki efektywnych rozwiązań w procesach gospodarki osadami ściekowymi” w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej. Jako uznany autorytet naukowy był członkiem licznych komisji, rad naukowych i redakcyjnych. Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody NOT za „Opracowanie i wdrożenie metody biologicznego oczyszczania ścieków z produkcji żywic fenolowych” (1970) oraz Nagrody II stopnia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za zrealizowany projekt biologiczny oczyszczalni ścieków z produkcji kaprolaktamu w Tarnowie (1971). Został wyróżniony wieloma nagrodami rektorskimi oraz odznaczony liczymy odznaczeniami państwowymi.
 2016
Sabina Muras
Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora administracyjnego Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Od początku powołania Akademii Techniczno-Humanistycznej była bardzo życzliwie ustosunkowana do naszej uczelni. Wielokrotne wspierał ATH w organizacji różnych uroczystości i imprez okolicznościowych, czym podnosiła rangę tych wydarzeń.
 2016
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Profesor nauk ekonomicznych zakresie nauk o zarządzaniu. Przez dwie kadencje, na przestrzeni lat 2008-2016, pełnił funkcję Rektora ATH. Wcześniej, w latach 2001-2008, był pierwszym Dziekanem Wydziału Zarzadzania i Informatyki. Od roku 1994 jest kierownikiem Katedry Zarzadzania. W dorobku naukowo-badawczym Profesora Barcika jest blisko 320 pozycji, w tym: 33 książki, 85 artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 95 prac w materiałach konferencyjnych. Ponadto Profesor jest autorem 2 skryptów dydaktycznych. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych, m. in.: European Association for International Education, The International Society of Logistics, Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego oraz honorowym członkiem Business Center Club i Regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach. Został odznaczony i wyróżniony wcielona odznaczeniami i nagrodami państwowymi.
 2016

dr Maciej Bujakowski
26 kwiecień 2017
Pozytywny wizerunek na rynku pracy- szkolenie

9 maja w Inkubatorach AIP odbędzie się szkolenie "Kreowanie wizerunku na rynku pracy", na którym studenci dowiedzą się jak świadomie kreować swój wizerunek, czego oczekują pracodawcy i w jaki sposób zwiększyć szanse na
otrzymanie wymarzonego stanowiska. 

Czytaj dalej >
26 kwiecień 2017
Finałowy turniej o młodzieżowe mistrzostwo Polski U-23

Już w najbliższy weekend w Legionowie odbędzie się finałowy turniej o młodzieżowe mistrzostwo Polski U-23. Cztery najlepsze młodzieżowe zespoły siatkarzy powalczą o medale mistrzostw Polski U-23. Drużyny pojawią się w Legionowie w piątek, na kiedy to zaplanowane zostały treningi w Arenie Legionowo (ul. Chrobrego 50 B), gdzie odbędzie się mistrzowski turniej. Wszystkich miłośników siatkówki serdecznie zapraszamy do Areny Legionowo.

Czytaj dalej >
25 kwiecień 2017
Wystąpienia konferencyjne studenta kierunku budownictwo

Podczas IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 r. student Bartłomiej Bednarz z kierunku budownictwo wygłosił pod kierunkiem naukowym dra inż. Henryka Żelaznego referat pt. Badania wytrzymałościowe jesionu stosowanego do wykończeń pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne. W obradach uczestniczyło ponad 600 naukowców z wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj dalej >
24 kwiecień 2017
Uroczystości 25. rocznicy święceń biskupich ks. bp. Tadeusza Rakoczego

26 kwietnia przypada 25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej i jej wieloletniego przyjaciela. Z tej okazji JE Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu. Msza śwęta dziękczynna odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13. Mszę świętą uświetni występ Chóru ATH. 

Czytaj dalej >
13 kwiecień 2017
Wykład o bankowości spółdzielczej

Szanowni Państwo, 20 kwietnia w sali L227 odbędzie się kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tym razem wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości” poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Myrczek. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i pracowników.

Czytaj dalej >