Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

pwasilewski.jpgProf. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski ur. 30.04.1927 r. w Łodzi. Po zakończeniu wojny wrócił do Łodzi i pracował jako robotnik w Państwowych Zakładach Motoryzacyjnych, jednocześnie ucząc się. W latach 1946-51 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej uzyskując w 1951 r. dyplom magistra inżyniera mechanika ze specjalnością konstrukcyjną - lotniczą. Rozpoczął pracę jako asystent. W latach 1958-1961 pracował w Biurze Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego „Prozamet" w Łodzi, ostatnio na stanowisku zastępcy kierownika pracowni odlewniczej.

Od chwili powstania Zespołu Rzeczoznawców Odlewniczych STOP w 1968 r., jest rzeczoznawcą Zespołu w zakresie modelarstwa odlewniczego oraz odlewania kokilowego i ciśnieniowego. W latach 1972-78 pełnił jako pierwszy funkcję Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Filii. Funkcję tę ponownie pełnił w latach 1981-87. Kierował Filią łącznie przez 14 lat. Od 1973 r. do 1983 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Technologiczno-Samochodowego, którego był współtwórcą wspólnie z prof. Janem Wajandem.

W latach 1983-89 był dyrektorem tego instytutu i od 1989 do 1991 r. - powtórnie zastępcą. Po reorganizacji Wydziału Budowy Maszyn był w latach 1989-92 kierownikiem utworzonego przez Niego Zakładu Technologii Bezwiórowych; zakład ten został w 1993 r. przekształcony w Katedrę Technologii Bezwiórowych, którą kierował do 1997 roku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, honorowymi odznakami m. Łodzi, woj. bielskiego i katowickiego. Jest laureatem nagród naukowych woj. bielskiego, im. prof. Jerzego Buzka (znanego przed wojną odlewnika), 5 nagród indywidualnych i zespołowych MEN, jest członkiem honorowym STOP.
20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >
10 luty 2017
Dodatkowa tura rekrutacji na studia II stopnia

Do 13 marca trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku). Można zapisać się na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka). Szczegóły

Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Studenci pedagogiki dla "Kulejących Aniołów"

Studenci 3-go roku pedagogiki studiów stacjonarnych Wydziału Humanistyczno-Społecznego w dniu 26 stycznia przekazali Dzieciom – Podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie pomoce do terapii. Kulejące Anioły – jak same siebie nazywają – podziękowały za życzliwość, zaangażowanie oraz materiały plastyczne, które posłużą do wykonania prac wspierających ich rozwój.

Czytaj dalej >
13 styczeń 2017
Nowa edycja studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej >
09 styczeń 2017
Wykład w ramach zebrania naukowego Oddziału PTMTS

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zaprasza 11 stycznia o godz. 13.30 na zebranie naukowe, w ramach którego wykład "Nowe możliwości w zakresie pomiarów w diagnostyce maszyn i budownictwie" wygłosi mgr inż. Adam Walusza TESTO, Pruszków. 

Czytaj dalej >