Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

W dniach 7-9 maja odbywała się w ATH ogólnopolska konferencja literaturoznawcza "Dyskursy Miłosza. Dyskursy o Miłoszu". Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Henryk Klama, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

W dwudniowych obradach udział wzięło ponad pięćdziesięciu prelegentów reprezentujących dwadzieścia dwa ośrodki uniwersyteckie w kraju (m.in. UJ, UAM, UŚ, UG, UŁ, AJD); przybyło też kilku badaczy z zagranicy: z Rosji, Bułgarii, Czech, Serbii i Wietnamu.
Przewodnim tematem konferencji była recepcja dzieła Czesława Miłosza w kraju i za granicą w trzydzieści lat od ogłoszenia pracy zbiorowej "Poznawanie Miłosza", pod red. naukową Jerzego Kwiatkowskiego, która to publikacja zapoczątkowała rozwój miłoszoznawstwa w Polsce. Przypomniał o tym w referacie wprowadzającym prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, główny organizator sympozjum. Wystąpieniom i dyskusji towarzyszyły spotkania autorskie z prof. Andrzejem Sulikowskim, autorem książki "Stulecie urodzin Jrzego Turowicza", który przypomniał opozycyjną działalność wydawniczą w Krakowie na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku; z prof. Zofią Zarębianką, badaczką literatury współczesnej, poetką i autorką książki "Wtajemniczenia (w) Miłosza", okrzykniętą przez prowadzącego spotkanie prof. Artura Żywiołka próbą nowej syntezy twoczości Noblisty, oraz z prof. Nguyenem Thuatem Chi, Wietnamczykiem, tłumaczem "Lalki" na język polski, dla którego Polska od
wielu lat jest drugą ojczyzną.

Honorowym gościem konferencji był dr Anatol Roitman, pracownik naukowy Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Nowosybirsku, z wykształcenia fizyk, który od kilkunastu już lat para się tłumaczeniem poezji Miłosza na język rosyjski. W piątek 8 maja dr Roitman spotkał się ze studentami specjalności filologicznych, wygłaszając odczyt nt. "Komunikacja w przekładzie". Podsumowaniem dwudniowych obrad naukowych była wycieczka krajoznawczo-turystyczna, zorganizowana w sobotę 9 maja. Goście mogli zwiedzić zabytkowy drewniany kościół pw. św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, wysłuchali gawędy o Julianie Fałacie w bystrzańskim domu-muzeum malarza, odbyli krótki spacer na Przełęczy Salmopolskiej i zjedli obiad w regionalnej jadłodajni "U Heli" w Wiśle Malince. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zatrzymali się przy Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza oraz w "Kossakówce", gdzie wysłuchali prelekcji wnuczki Zofii Kossak-Szatkowskiej, założycielki Fundacji "Dwór Kossaków", oraz odbyli przechadzkę po parku otaczającym odrestaurowany dwór.


Zdjęcia: archiwum WHS, Jakub Wężyk

Pokłosiem udanej konferencji ma być publikacja naukowa, która ukaże się na początku 2016 roku w Wydawnictwie Naukowym ATH.

(mb)


 

25 kwiecień 2017
Wystąpienia konferencyjne studenta kierunku budownictwo

Podczas IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 r. student Bartłomiej Bednarz z kierunku budownictwo wygłosił pod kierunkiem naukowym dra inż. Henryka Żelaznego referat pt. Badania wytrzymałościowe jesionu stosowanego do wykończeń pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne. W obradach uczestniczyło ponad 600 naukowców z wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj dalej >
24 kwiecień 2017
Uroczystości 25. rocznicy święceń biskupich ks. bp. Tadeusza Rakoczego

26 kwietnia przypada 25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej i jej wieloletniego przyjaciela. Z tej okazji JE Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu. Msza śwęta dziękczynna odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13. Mszę świętą uświetni występ Chóru ATH. 

Czytaj dalej >
13 kwiecień 2017
Wykład o bankowości spółdzielczej

Szanowni Państwo, 20 kwietnia w sali L227 odbędzie się kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tym razem wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości” poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Myrczek. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i pracowników.

Czytaj dalej >
12 kwiecień 2017
Katedra Anglistyki zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem

Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelekcja w języku angielskim pt. "From das Gestell to Gelassenheit: Our Relationship to the Technological Self" odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali L 318.

Czytaj dalej >
07 kwiecień 2017
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na wykłady

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na dwa wykłady. 11 kwietnia 2017 /wtorek/ o godz. 10:00-11:30 w sali L136 prof. Marek Trombski (wieloletni rektor ATH) wygłosi wykład pt. "Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego". 

Czytaj dalej >