Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

W dniach 7-9 maja odbywała się w ATH ogólnopolska konferencja literaturoznawcza "Dyskursy Miłosza. Dyskursy o Miłoszu". Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Henryk Klama, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

W dwudniowych obradach udział wzięło ponad pięćdziesięciu prelegentów reprezentujących dwadzieścia dwa ośrodki uniwersyteckie w kraju (m.in. UJ, UAM, UŚ, UG, UŁ, AJD); przybyło też kilku badaczy z zagranicy: z Rosji, Bułgarii, Czech, Serbii i Wietnamu.
Przewodnim tematem konferencji była recepcja dzieła Czesława Miłosza w kraju i za granicą w trzydzieści lat od ogłoszenia pracy zbiorowej "Poznawanie Miłosza", pod red. naukową Jerzego Kwiatkowskiego, która to publikacja zapoczątkowała rozwój miłoszoznawstwa w Polsce. Przypomniał o tym w referacie wprowadzającym prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, główny organizator sympozjum. Wystąpieniom i dyskusji towarzyszyły spotkania autorskie z prof. Andrzejem Sulikowskim, autorem książki "Stulecie urodzin Jrzego Turowicza", który przypomniał opozycyjną działalność wydawniczą w Krakowie na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku; z prof. Zofią Zarębianką, badaczką literatury współczesnej, poetką i autorką książki "Wtajemniczenia (w) Miłosza", okrzykniętą przez prowadzącego spotkanie prof. Artura Żywiołka próbą nowej syntezy twoczości Noblisty, oraz z prof. Nguyenem Thuatem Chi, Wietnamczykiem, tłumaczem "Lalki" na język polski, dla którego Polska od
wielu lat jest drugą ojczyzną.

Honorowym gościem konferencji był dr Anatol Roitman, pracownik naukowy Uniwersytetu Architektury i Budownictwa w Nowosybirsku, z wykształcenia fizyk, który od kilkunastu już lat para się tłumaczeniem poezji Miłosza na język rosyjski. W piątek 8 maja dr Roitman spotkał się ze studentami specjalności filologicznych, wygłaszając odczyt nt. "Komunikacja w przekładzie". Podsumowaniem dwudniowych obrad naukowych była wycieczka krajoznawczo-turystyczna, zorganizowana w sobotę 9 maja. Goście mogli zwiedzić zabytkowy drewniany kościół pw. św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, wysłuchali gawędy o Julianie Fałacie w bystrzańskim domu-muzeum malarza, odbyli krótki spacer na Przełęczy Salmopolskiej i zjedli obiad w regionalnej jadłodajni "U Heli" w Wiśle Malince. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zatrzymali się przy Skoczni Narciarskiej im. Adama Małysza oraz w "Kossakówce", gdzie wysłuchali prelekcji wnuczki Zofii Kossak-Szatkowskiej, założycielki Fundacji "Dwór Kossaków", oraz odbyli przechadzkę po parku otaczającym odrestaurowany dwór.


Zdjęcia: archiwum WHS, Jakub Wężyk

Pokłosiem udanej konferencji ma być publikacja naukowa, która ukaże się na początku 2016 roku w Wydawnictwie Naukowym ATH.

(mb)


 

20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >
10 luty 2017
Dodatkowa tura rekrutacji na studia II stopnia

Do 13 marca trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku). Można zapisać się na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka). Szczegóły

Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Studenci pedagogiki dla "Kulejących Aniołów"

Studenci 3-go roku pedagogiki studiów stacjonarnych Wydziału Humanistyczno-Społecznego w dniu 26 stycznia przekazali Dzieciom – Podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie pomoce do terapii. Kulejące Anioły – jak same siebie nazywają – podziękowały za życzliwość, zaangażowanie oraz materiały plastyczne, które posłużą do wykonania prac wspierających ich rozwój.

Czytaj dalej >
13 styczeń 2017
Nowa edycja studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej >
09 styczeń 2017
Wykład w ramach zebrania naukowego Oddziału PTMTS

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zaprasza 11 stycznia o godz. 13.30 na zebranie naukowe, w ramach którego wykład "Nowe możliwości w zakresie pomiarów w diagnostyce maszyn i budownictwie" wygłosi mgr inż. Adam Walusza TESTO, Pruszków. 

Czytaj dalej >