Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

W poniedziałek 16 listopada 2015 odbyła się już szósta edycja interdyscyplinarnej konferencji medialnej, organizowanej przez Katedrę Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedrę Anglistyki, tym razem pod tytułem „Rzeczywistość w mediach - media w rzeczywistości”. Gościliśmy przedstawicieli prasy, radia, telewizji, instytucji i organizacji medialnych oraz wielu ośrodków naukowych z Polski.

Referaty wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

W sesji pierwszej Tadeusz Sznajderski zapoznał słuchaczy z koncepcją mediów w ujęciu klasyka Marshalla McLuhana. Następnie Krzysztof Piróg w oparciu o badania własne starał się odpowiedzieć na pytanie czego możemy dowiedzieć się o mediach na podstawie analizy zaproszeń do wieczornych telewizyjnych programów publicystycznych. Patrycja Bałdys oraz Katarzyna Piątek eksplorowały zagadnienia związane z pamięcią zbiorową i polityką pamięci w erze mediów. Uszczegółowienie tematu stanowił referat Emilii Kotnis-Górki omawiający rolę lokalnych mediów w przekazywaniu wiedzy historycznej. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk przybliżyła działalność elitarnego czasopisma Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii „Technika i Nauka” promujących nie tylko myśl naukową ale też pielęgnujących polską tożsamość za granicami.


Zdjęcia: archiwum Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych

W sesji drugiej Daria Czarnecka poddała analizie zagraniczne przekazy medialne dotyczące obozów zagłady. Salvio Ando starał się ukazać jak panika medialna, nie tylko przedstawia złożoną walkę pokoleniową, ale reprezentuje przede wszystkim wyraźny limit w konstrukcji programów szkolnych oraz przyjętych metod dydaktycznych. Karolina Wojtasik przybliżyła słuchaczom aspekty związane z życiem codziennym na terenach tzw. Państwa Islamskiego w przekazie medialnym oficjalnych mediów ISIS. Kontrapunkt dla tego wystąpienia stanowił referat Bożeny Pękali analizujący wizerunek konfliktu w Syrii i problemu uchodźców w programach informacyjnych i mediach społecznościowych.

W kolejnej sesji referaty koncentrowały się na różnych aspektach mediów w ich bardziej już rozrywkowej formule. Olga Dąbrowska-Cendrowska starała się odpowiedzieć na pytane czy magazyny potrzebują dziennikarzy? Ewelina Tyc zobrazowała, na czym polega fenomen programów śniadaniowych, które próbują imitować poranną rzeczywistość. Lilianna Dorak-Wojakowska poddała analizie zjawiska przenikania idei teatru i teatralności do sieciowo-internetowej kultury. Paulina Żmijowska pochyliła się nad fenomenem ‘komunikatu chwili’.

We współczesnym świecie media stały się niekwestionowanym pośrednikiem w społecznej percepcji rzeczywistości. Wypełniają one szereg zadań: od jej opisywania, komentowania i demaskowania do ‘upiększania’ i niekiedy, przeinaczania. Referenci zaprezentowali całą gamę tematów wpisujących się w tę „medialną rzeczywistość”.


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji zarówno referentom, publiczności jak i współorganizatorom. Zachęcamy do lektury rocznika „Media i Społeczeństwo” wydawanego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Skrót relacji z konferencji
 

Katarzyna Piątek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 

20 luty 2017
Uczelnie w obliczu social media

Koło Naukowe Content 3.0 ma zaszczyt zaprosić na szkolenie, na temat: „Uczelnie w obliczu social media: szanse i zagrożenia”, które odbędzie się 28 lutego (wtorek) w sali L318 o godz. 12.15. Spotkanie poprowadzą Paulina Żmijowska i Paweł Dzierza. Zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów, którym są bliskie sprawy mediów społecznościowych.

Czytaj dalej >
10 luty 2017
Dodatkowa tura rekrutacji na studia II stopnia

Do 13 marca trwa dodatkowa tura rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (tj. od lutego 2017 roku). Można zapisać się na studia II stopnia prowadzone na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki (mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka). Szczegóły

Czytaj dalej >
30 styczeń 2017
Studenci pedagogiki dla "Kulejących Aniołów"

Studenci 3-go roku pedagogiki studiów stacjonarnych Wydziału Humanistyczno-Społecznego w dniu 26 stycznia przekazali Dzieciom – Podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie pomoce do terapii. Kulejące Anioły – jak same siebie nazywają – podziękowały za życzliwość, zaangażowanie oraz materiały plastyczne, które posłużą do wykonania prac wspierających ich rozwój.

Czytaj dalej >
13 styczeń 2017
Nowa edycja studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Trwa nabór na nową edycję studiów podyplomowych Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych.

Czytaj dalej >
09 styczeń 2017
Wykład w ramach zebrania naukowego Oddziału PTMTS

Bielsko-Bialski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej serdecznie zaprasza 11 stycznia o godz. 13.30 na zebranie naukowe, w ramach którego wykład "Nowe możliwości w zakresie pomiarów w diagnostyce maszyn i budownictwie" wygłosi mgr inż. Adam Walusza TESTO, Pruszków. 

Czytaj dalej >