Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Identyfikator:
ATH_Bielsko_Bialakonto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

info.ath.bielsko.pl
Portal informacyjny Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
redaktor naczelny:
Małgorzata Skrzypek
tel. 33 8279372
mskrzypek@ath.bielsko.pl

Jedyna publiczna akademicka uczelnia na Podbeskidziu

WBMiI - mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ - inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, budownictwo, ochrona środowiska, włókiennictwo
WZiT - zarządzanie, transport, socjologia
WHS - filologia polska, filologia słowiańska, filologia angielska, filologia hiszpańska, pedagogika
WNoZ - pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

Nano Carbon i Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej podpisały list intencyjny deklarujący nawiązanie wzajemnej relacji biznesowej

Porozumienie, które ma doprowadzić do sformalizowania współpracy w zakresie wytwarzania i dystrybucji grafenu płatkowego podpisali 23 lutego 2017 r. przedstawiciele zarządów spółek KGHM TFI SA, Nano Carbon oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej – rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski. Nano Carbon, spółka zajmująca się produkcją i badaniem właściwości grafenu wielkopowierzchniowego jest zainteresowana komercjalizacją technologii produkcji grafenu płatkowego opracowaną w ATH w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych, kierowanym przez prof. dr. hab. Jarosława Janickiego. 

Czytaj więcej...

Milion dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

Na podstawie wniosku Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018, Minister Nauki i Szkodnictwa Wyższego, Decyzją Nr 28193/E-548/R/2017 z dnia 1 marca 2017 przyznał na realizację działań restrukturyzacyjnych kwotę w wysokości 958 500,00 zł.
Restrukturyzacja obejmie kilka obszarów działalności naukowej Wydziału.

Czytaj więcej...

Sztuka zainspirowana beskidzkim pejzażem

W marcu Galeria Akademicka ATH prezentuje prace malarskie powstałe podczas cyklicznie odbywających się plenerów organizowanych pod hasłem „Śladami beskidzkich integracji sztuki”. Uroczysty wernisaż wystawy odbył się 27 lutego br. z udziałem inspiratora plenerów właściciela galerii sztuki współczesnej w Istebnej Jana Kukuczki, komisarza plenerów artysty Stanisława Mazusia, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także przedstawicieli środowisk: gospodarczego i biznesowego.

Czytaj więcej...

Seminarium Toyoty w ATH

1 marca br. w naszej uczelni odbyło się seminarium Toyoty obejmujące część konferencyjną oraz wystawę samochodów tej marki z innowacyjnymi systemami napędowymi. Organizatorem spotkania była Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, zaś ze strony Toyoty seminarium przygotowali specjaliści z Akademii Toyoty i Lexusa z Warszawy oraz firma Carolina Toyota z Bielska-Białej. W seminarium licznie uczestniczyli pracownicy i studenci ATH, specjaliści z ośrodków motoryzacyjnych Bielska-Białej, między innymi z Instytutu BOSMAL, jak również młodzież ze szkół średnich.

Czytaj więcej...

Poeta wśród inżynierów

W najnowszym numerze "Relacji Interpretacji" [Nr1 (45) marzec 2017], Kwartalnika Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, ukazał się szkic prof. ATH dr. hab. Marka Bernackiego poświęcony twórczości poetyckiej Mirosława Dzienia prodziekana ds. studenckich na Wydziale Zarządzani i Transportu ATH - a prywatnie filozofa i poety. Autor tekstu omawia najnowszy tomik poetycki Mirosława Dzienia pt. "Gościna", wydany w prestiżowej sopockiej Bibliotece Toposu, koncentrując swoją uwagę na poemacie Novum Passionem, który uznaje za opus magnum bielskiego poety - utwór porównywalny z Traktatem teologicznym Czesława Miłosza i Tryptykiem rzymskim Jana Pawła II (Karola Wojtyły).

Czytaj więcej...

Minister Gowin o internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

Pod koniec lutego w Krakowie odbyła się konferencja "Studenci Zagraniczni w Polsce 2017" organizowana w ramach programu "Study in Poland" przez Uniwersytet Jagielloński, KRASP i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentował prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk. W obradach uczestniczył wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem honorowym oraz przedstawiciele środowisk akademickich, eksperci w zakresie internacjonalizacji, a także ambasadorowie krajów, z których pochodzą studenci rozważający studia w Polsce. 

Czytaj więcej...

Prof. ATH Carlos Fernando Dimeo Alvarez nagrodzony za Esej Teatralny 2016

24 lutego w Galerii Akademickiej ATH odbyło się spotkanie w związku z otrzymaniem przez prof. ATH dr. hab. Carlosa Fernando Dimeo Alvareza Nagrody za Esej Teatralny 2016 przyznawanej przez Narodową Kompanię Teatralną Wenezueli oraz Ministerstwo Kultury Wenezueli. Wyrazy uznania przekazał osobiście ambasador Boliwariańskiej Republiki Wenezueli w Polsce Luis Gomez Urdaneta.

Czytaj więcej...

Posiedzenie zarządu Międzynarodowego Konsorcjum Progres 3

W lutowym posiedzeniu zarządu Konsorcjum Progres 3, zrzeszającego 15 uczelni z Polski, Czech i Słowacji, Akademię Techniczno-Humanistyczną reprezentowała p. prorektor ds. nauki i finansów – prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik. Spotkanie odbyło się 17 lutego br. w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a poprowadził je obecny przewodniczący Konsorcjum – prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

Czytaj więcej...

Seminarium na temat nowoczesnych systemów napędowych samochodów osobowych

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH wspólnie z Akademią Toyoty i Lexusa w Warszawie organizują jednodniowe otwarte seminarium na temat nowoczesnych systemów napędowych samochodów osobowych.
Seminarium odbędzie się 1 marca 201 7r. o godzinie 13:05 na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w budynku L, I piętro, aula L120. W tym samym dniu od godz. 10:00 do 15:30 przy wejściu do budynku L wystawione będą samochody z systemami napędowymi marki Toyota i Lexus.

Czytaj więcej...

Porozumienie pomiędzy AkademiąTechniczno-Humanistyczną i Powiatem Żywieckim

21 lutego w trakcie posiedzenia Zarządu Powiatu w Żywcu Rektor ATH prof. Jarosław Janicki oraz Starosta Żywiecki Andrzej Kaleta podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Żywieckim i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku–Białej. Umowa obejmuje m.in. wspólną realizację przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo-rozwojowych, w tym przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żywieckiego w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

Czytaj więcej...
25 kwiecień 2017
Wystąpienia konferencyjne studenta kierunku budownictwo

Podczas IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL w Lublinie, która odbyła się w dniach 18-19 marca 2017 r. student Bartłomiej Bednarz z kierunku budownictwo wygłosił pod kierunkiem naukowym dra inż. Henryka Żelaznego referat pt. Badania wytrzymałościowe jesionu stosowanego do wykończeń pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne. W obradach uczestniczyło ponad 600 naukowców z wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

Czytaj dalej >
24 kwiecień 2017
Uroczystości 25. rocznicy święceń biskupich ks. bp. Tadeusza Rakoczego

26 kwietnia przypada 25. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Doktora Honoris Causa Akademii Techniczno-Humanistycznej i jej wieloletniego przyjaciela. Z tej okazji JE Ksiądz Biskup Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu. Msza śwęta dziękczynna odbędzie się w środę 26 kwietnia o godz. 17.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13. Mszę świętą uświetni występ Chóru ATH. 

Czytaj dalej >
13 kwiecień 2017
Wykład o bankowości spółdzielczej

Szanowni Państwo, 20 kwietnia w sali L227 odbędzie się kolejny wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tym razem wykład pt. „Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości” poprowadzi prof. dr hab. inż. Józef Myrczek. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i pracowników.

Czytaj dalej >
12 kwiecień 2017
Katedra Anglistyki zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem

Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza na spotkanie z dr. Justinem Battinem z Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prelekcja w języku angielskim pt. "From das Gestell to Gelassenheit: Our Relationship to the Technological Self" odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali L 318.

Czytaj dalej >
07 kwiecień 2017
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza na wykłady

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na dwa wykłady. 11 kwietnia 2017 /wtorek/ o godz. 10:00-11:30 w sali L136 prof. Marek Trombski (wieloletni rektor ATH) wygłosi wykład pt. "Środki ochrony głowy na przykładzie hełmów produkowanych przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego". 

Czytaj dalej >